Efter att Alliansen och Socialdemokraterna gått ut med att man är positivt inställda till en fortsatt brytning i Billingsryd för att få till nya bostäder på Billingssluttningen så har en debatt blossat upp om vad gamla löften om att den anslutningsväg som krävs inte skulle bli av.

Det handlar om en väg genom Ryds ängar.

– Det vi sagt är att vi är positiva till att Skanska bryter på kommunens mark. Exakt var vägen ska gå, om det får gå en väg, är upp till länsstyrelsen att bestämma, säger kommunalråd Ulrica Johansson.

Har du någon kommentar till Leif Walterums tidigare uttalande om att det inte ska gå någon anslutningsväg genom Ryds ängar?

– Jag var inte med då och därför kommenterar jag inte det han sa då, säger Ulrica Johansson.

I dag säger Leif Walterum att han inte varit involverad i de nya diskussionerna. Men han säger att frågan hotar att bli långdragen och förklarar att allt hänger ihop som en kedja, där alla bitar först måste falla plats för att det ska bli bostäder.

– Ett problem är att det brådskar eftersom det nuvarande brytningstillståndet går ut 2019 och jag utgår från att kommunens krav på att vägfrågan först ska vara löst kvarstår för att överhuvudtaget lyfta frågan om en förlängning av brytningstillståndet, säger Leif Walterum.

Det Alliansen och Socialdemokraterna kommit överens om är att man vill se en fortsatt bostadsproduktion på kanten av Billingen, som ett led i Skövdes utveckling.

Annons

För att det ska bli möjligt krävs det att de klackar som finns på berget idag bryts bort för att frigöra mark och att det skapas förutsättningar för kollektivtrafik i området.

Kommunens plan är att fullfölja KSAUs beslut från juni i år om att förlänga avtalet om markupplåtelse med Skanska, som arrendator av täkten i Billingsryd.

– En ny anslutningsväg ger nya förutsättningar för att få kollektivtrafik i Hasselbacken, har Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, tidigare sagt.

Det nya avtalet skulle sträcka sig fram till 2031 och förutsätter att det finns en ny anslutningsväg till täkten. Efter avtal med Skövde kommun är det Skanskas uppgift som arrendator att söka fortsatt tillstånd för täktverksamheten samt för den nya anslutningsvägen och placering av den.

– Som ägare till marken beslutar Skövde kommun vad vi anser att marken kan få användas till. Sedan är det länsstyrelsen och vidare instanser som ger tillstånd för fortsatt brytning och dragning av väg, säger Ulrica Johansson (C).

Leif Walterum (C) tydliggör att för att kunna följa de byggplaner som finns kring Hasselbacken så måste man kunna frigöra mark.

Han konstaterar också att opinionen mot brytningen kvarstår och att det finns en levande motståndskamp.

– Det kommer nog rinna mycket vatten under broarna innan den här frågan är avgjord.

Han tillägger att det heller inte är avgjort vilken dragning av vägen det slutligen blir.

– Det kan bli genom Rånna eller lika gärna Raka linan.