Därför fattade regeringen ett beslut i slutet av februari att man skulle införa två nya brott; deltagande i en terrororganisation och samröre med en terrororganisation. Brottet föreslogs kunna ge fängelse från två till sex år, där målet var att ha den nya lagen på plats i augusti. Låter ju som man tänkt till bra ändå kan tyckas. Lagrådet som har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa kritiserar då regeringens förslag att göra det straffbart att delta eller ha samröre i terrororganisationer. Lagrådet bedömer att lagen innebär en begränsning och skulle bryta mot föreningsfriheten som är skyddad i grundlagen.

Det som får mig att fundera är hur man skulle se på en idrottsförening som i själva verket är en terrororganisation, utför ett terrordåd på någon plats i Sverige likt den Rakhmat Akilov utförde i Stockholm? Har man samröre med terrorister, vare sig man betalar sin ”medlemsavgift” eller ”hjälper till”, ja då ska du ju dömas för detta, även om det är en förening grundad av terrorister. Men kan lagrådet skydda denna typ av handling genom sitt tänkande?

Vi svenskar är inte värda nått i ögonen på företrädare i lagrådet. Vad gör vi nästa gång det smäller någonstans i Sverige och det har koppling till en terrororganisation-"förening" med bas i Sverige? Gör om och gör rätt innan det är för sent.

Annons

Johan Storm