I motionen konstaterar Vänsterpartiet att flygplatsen ständigt går med förlust, samt att det är väldigt få flygrörelser på flygplatsen, högst ett 100-tal, under ett år.

"De senaste 8 åren har den gått nästan 50 miljoner back", säger man i motionen och påpekar samtidigt att det är skattebetalarna som får stå för underskottet.

Man framhåller också miljöaspekten som ett viktigt argument för att flygplatsen ska läggas ned. "En nedläggning gör inte så mycket ur utsläppssynpunkt, men symbolfrågan är viktig", påpekar man och konstaterar samtidigt att flygplatserna i Jönköping, Örebro och Göteborg finns i närheten vid behov.

Den flygtrafik som kan försvaras, som sjuktransporter till och från Skaraborgs Sjukhus, kan ske till och från helikopterplattan där, påpekar man i gengäld.

Avslutningsvis säger motionärerna att det i en stad som Skövde, där tågtrafiken är väl utbyggd via Västra stambanan, är helt förkastligt att subventionera en "helt onödig och kostsam flygplats."

I motionen föreslår man att en avveckling av flygplatsen ska börja utredas under 2018, med inriktning på att den ska vara nedlagd 2021.