Pelle Brandt blir inte förvånad över det som hänt Karzan, även om den erbjudna lönen i detta fall var ovanligt låg.

— Så lågt är ovanligt. Det brukar ligga på 80-90 kronor i timmen, säger han.

Enligt Pelle Brandt ska en lön vara på minst 116 kronor i timmen plus sociala avgifter. Långa arbetsdagar är också vanligt förekommande i branschen.

— Det är absolut inget ovanligt. En del väljer att jobba på det här sättet, som en kock som jobbar 10 timmar per dag fyra dagar i veckan. Andra väljer det inte. En arbetsgivare kan säga att det är tretton timmar per dag som gäller, take it or leave it. Det är naturligtvis inte tillåtet, säger Pelle Brandt.

Sju dagar i veckan

Lönen kan vara uträknad på 40 timmar i veckan, trots att arbetsdagarna är längre och att det är jobb sex eller sju dagar i veckan.

Annons

Pelle Brandt driver ett fall där en tjej som är medlem i HRF fick ett nystartsjobb på en restaurang i maj 2014. Sedan dess har hon jobbat sju dagar i veckan 10-11 timmar om dagen. Kravet mot arbetsgivare, som har kollektivavtal, är cirka en halv miljon kronor.

Bidrag

De arbetstagare som utnyttjas är ofta i arbetsmarknadsåtgärder, enligt Pelle Brandt. Vissa företag kräver att arbetssökande har rätt till någon form av ersättning genom Arbetsförmedlingen, för att de ska anställa.

Pelle Brandt vill egentligen inte kritisera Arbetsförmedlingen, då han vet att arbetssituationen är ansträngd.

— De har stark press på sig att få ut folk i arbete, säger Pelle Brandt.

Men han konstaterar att arbetsförmedlare ibland har en annan syn än fackföreningen på lönesättning. Minimilönen är enligt HRF:s avtal knappt 20 000 kronor, men Arbetsförmedlingen kan ibland godta löner på 17 800 kronor, enligt Pelle Brandt.

Vad Arbetsförmedlingen enligt Pelle Brandt skulle kunna göra för att förhindra att människor utnyttjas är att kräva anställningsintyg och att göra uppföljningar av människor som fått arbete med bidrag.

Skriftliga avtal

Karzan ställde upp och jobbade utan att kräva skriftligt avtal. Pelle Brandt har full förståelse för det, då man som arbetssökande är mycket pressad och kanske inte ställer den frågan det första man gör.

— Går man in och jobbar en dag kan det vara svårt att kräva papper. Om man jobbar en vecka skulle jag kräva det för min egen säkerhet. Problemet är att många jobbar mycket längre utan papper, säger Pelle Brandt.

Pelle Brandt tycker att Sverige borde skärpa lagstiftningen. I Norge krävs anställningskontrakt från dag ett och om det inte finns blir det 5 000 kronor i böter. I Sverige krävs enligt lagen skriftligt dokumentation först efter en månad.