I uppropet konstaterar Elfstrand att Dominic har blivit utvisad på osakliga grunder och uppmanar samtidigt alla som vill protestera mot beslutet att skriva under på en lista.

Han startade aktionen i Katolska kyrkan den gånga helgen och har på kort tid fått in ett hundratal underskrifter. En lista finns även på restaurant Mango och om Per-Olof får som han vill ska den även hamna på fler platser.

– Jag har hittills varit i kontakt med företrädare för Skogsrokyrkan och väntar på svar från dem. De skulle ge besked efter ett möte i ekumeniska nämnden, nu på torsdag. Sen hoppas jag att ärendet ska tas upp av fler, berättar Elfstrand.

Annons

Per-Olof är själv engagerad i Dominics fall sedan ett bra tag. Bland annat har han agerat genom att skriva brev till justitieminister Morgan Johansson, men även de skaraborgska riksdagsmännen och ett antal andra politiska företrädare, samt till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

– Jag utmanar justitieministern men tror inte på något svar från honom för han vet inte vad han ska säga, säger Per-Olof.

Han konstaterar vidare att problematiken har uppmärksammats även av andra och att det finns en medvetenhet om den på regeringsnivå.

– Man ska inte skicka ut arbetskraft som behövs, det är arbetsgivarnas åsikt. Lagarna måste ändras, Dominic är inte ensam om sin situation i Sverige, säger Elfstrand, som tänker fortsätta kampen för sin vän.

– Just nu ska vi jobba med opinionsbildning till förmån för att Dominic ska få komma tillbaka. Uppropet kommer att finnas tillgängligt ett tag framåt, sedan skickar jag namnunderskrifterna vidare till regeringen och andra relevanta politiker, säger Per-Olof Elfstrand.

Läs mer: Dominic har landat i Nigeria