Christine Waller avled 2017 och samma höst kom beskedet att Skövde Konstmuseum skulle få ärva kvarlåtenskapen efter henne.

Museichefen Thomas Oldrell var överraskad över beskedet, men sade sig se fram emot att ta del av samlingen och bilda sig en uppfattning om dess innehåll. En värdering gjordes därefter och kvarlåtenskapen bedömdes i sin helhet vara värt 6,5 miljoner kronor.

Skövde kommun har utrett ifall man skulle kunna förvalta arvet i enlighet med konstnärens önskan och om det fanns några andra hinder, ekonomiska eller juridiska och kommit fram till att Konstmuseet ska ta emot arvet.

Men tvistemålet är ännu inte avgjort i tingsrätten, som väntar på ett förtydligande från släktingens advokat.

Skövde kommun lämnade nyligen in sitt yttrande där de håller fast vid att släktingens klander ska ogillas. Enligt kommunen är testamentet giltigt och blev bevittnat som det skulle.

Enligt handläggaren på Skaraborgs tingsrätt kan det dröja länge innan tvisten är avgjord i rätten, såvida inte parterna kommer överens.