Två personer har under januari i år sökt vård på Skaraborgs sjukhus efter att ha fått behandling på Santa Monica holistiskt rehabiliteringscenter i Falköping.

Båda patienterna fick feber och frossa efter att ha fått intravenös tillförsel på Falköpingskliniken, varpå de uppsökte Skaraborgs sjukhus samma dag där de blev inlagda. I båda fallen drabbades personerna av blodförgiftning.

– De två patienterna drabbades av sepsis vilket är ett allvarligt tillstånd, skriver Kajsa Holm på Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) till tidningen i ett mejl.

I blododlingar konstaterades för båda patienterna växt av bakterien Stenotrophomonas maltophilia.

De två patienterna är sedan tidigare drabbade av tumörsjukdom. Det som på Santa Monica-kliniken fördes in i blodet var på en patient vitaminer och mineraler, på den andra c-vitamin och Laetrile (”B17”).

Skaraborgs sjukhus gjorde i slutet av januari en anmälan till Ivo efter det inträffade. Vid den tidpunkten vårdades de två patienterna fortfarande på sjukhuset med bakterier i blodet.

– Ivo ser allvarligt på det som inträffat på Santa Monica, uttrycker Kajsa Holm.

Ivo har därför inlett en tillsyn av Santa Monica holistiskt rehabiliteringscenter i Falköping.

Tidningen har varit i kontakt med Santa Monica-kliniken och sökt företrädare för verksamheten, men utan framgång.