Av ansökningshandlingarna att döma står valet mellan två jämna kandidater. Båda har en lärarutbildning i grunden och har inlett sina yrkeskarriärer som lärare inom Skövde kommun, men även jobbat som pedagoger i andra kommuner. Båda har därefter tagit steget vidare och jobbat som rektorer.

Under en period var de även kollegor på Högelidsskolans rektorsområde i Mariestad, där Yvonne Kjell jobbade som rektor under perioden 2005 till 2012, medan Katarina Lindberg var biträdande rektor mellan 2003 till 2007.

Efter rektorsuppdragen har de tagit steget upp till nästa nivå och jobbat som sektorchefer inom området skola och utbildning.

Lindberg har varit grundskolechef i Mariestad under tiden 2009 till 2013 och har därefter varit sektorchef för sektor utbildning i Mariestad mellan 2013 till 2017. Nyligen tillträdde hon tjänsten som chef för sektor ledning i samma kommun.

Yvonne Kjell i sin tur jobbade som skol- och kulturchef i Gullspångs kommun mellan 2012 och 2015 och är sedan 2015 bildningschef i Vara kommun.