Maria Bolin, kommunikativ samhällsplanerare, var först ut att presentera roboten tillsammans med Susanne Johansson, som är kommunens verksamhetsutvecklare, på torsdagen.

Susanne Johansson berättade att Skövde kommun haft ett helt digitalt ärendeflöde för hantering av bygglov sedan 2013. Arbetet med att gå över från papper till det digitala har pågått sedan 2010.

– Utan allt det jobb som påbörjades då hade vi aldrig stått där vi står idag. Då hade kanske inte Aspö eller Trädgårdsstaden varit så utbyggt som i dag, förklarar Susanne Johansson.

Hon menar att de digitala verktygen, och kanske i synnerhet roboten Bobbie har ökat kvaliteten ut mot entreprenörer, husbyggare och mäklare.

– Idag jobbar alla våra handläggare helt digitalt. Vi har en standardiserad administration genom hela processen. Detta var Skövde bland de första i Sverige med att genomföra. Det innebär minimal handpåläggning av handläggaren och att kompetensen istället kan läggas på mer kvalitativt arbete som rådgivning, förklarar Susanne.

Bobbie sköter utskick av byggnadsnämndens beslut av bygglov, vilket gör att Skövdeborna får sina bygglovsbeslut snabbare och att tiden för att bygglov ska vinna laga kraft blir kortare.

Det som tog en administratör åtta timmar per månad att göra, fixar roboten på en kvart.

Ett annat motiv till att roboten införts är att Skövde växer, fler invånare betyder att fler söker bygglov och det skapar ett större tryck på verksamheterna inom kommunen.

Annons

Redan idag har byggnadsnämnden över 1 000 bygglovsärenden per år.

– Det här skulle normalt ha lett till ökade administrationstider men med Bobbies hjälp blir det inte så, säger Susanne.