Det finns idag åtta partier i regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen. Se åtta ledande kandidater i Skaraborgs valkrets debattera tio viktiga frågor inför valet 9 september.

I programmet visas nio dueller där två politiker har olika uppfattningar. Frågeställningarna i duellerna har valts ut för att spegla skillnaderna mellan de olika partierna. Urvalet är baserat på det budgetförslag partierna ställt sig bakom, partiernas regionpolitiska program och partiernas agerande i regionfullmäktige de senaste åren.

Inför varje duell visar samtliga åtta politiker om de säger ja eller nej på frågan som duellen handlar om.

Ska Västra Götalandsregionen höja skatten? är en fråga. Var det klokt att lägga ner hälften av regionens naturbruksskolor? är en annan. Nedläggningen av Närhälsan Skara med flera vårdcentraler debatteras också, liksom nya vårdval, om E20 ska byggas fyrfilig genom Skaraborg på sikt och hur sjukhusens ekonomiska problem ska tacklas.

Det handlar inte enbart om ekonomiska frågor utan vi tar även upp frågan om det ska finnas kors och andra religiösa symboler framme i meditationsrum och liknande på våra sjukhus.

Politikerna deltar i två dueller var, med undantag av Socialdemokraterna som deltar i fyra. Det beror på att oppositionspartierna är väsentligt färre (tre) än de styrande partierna (fem), varför oppositionen fått ta två extra dueller. Båda dessa har gått till Socialdemokraterna som har ungefär tre gånger så många mandat som vart och ett av de andra oppositionspartierna.

Annons

Slutligen debatteras frågan om hur fler människor ska få vård i rätt tid. Regionens invånare får inte alltid vård i rätt tid enligt vårdgarantin. En förklaring är att vården har stora problem att rekrytera tillräckligt med framförallt sjuksköterskor. Vårdplatser hålls stängda och operationssalar utnyttjas inte fullt ut.

Debattdeltagare är Linn Brandström (M), Conny Brännberg (KD), Gunilla Druve Jansson (C), Ulla-Britt Hagström (L), Peter Sögaard (MP), Magnus Harjapää (SD), Alex Bergström (S) och Bille Karlsson (V).

Läs mer

Här kan du läsa om bakgrunden till de olika frågorna som diskuteras i programmet.

1 Ska..

Läs mer

Här kan du läsa om bakgrunden till de olika frågorna som diskuteras i programmet.

1 Ska Västra Götalandsregionen höja skatten?

Läs om Vänsterpartiets skuggbudget.

2 Ska Västra Götalandsregionen lägga 1,2 miljarder kronor årligen på kultur?

Läs om Sverigedemokraternas skuggbudget. Detta diskuteras också i intervjuer med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

3 Ska det införas ett vårdval för specialisttandvård för unga?

Läs om förslaget till nytt vårdval och debatt i regionfullmäktige.

4 Ska E20 genom Skaraborg byggas fyrfilig på sikt?

Här kan du läsa Moderaternas och Miljöpartiets regionprogram.

5 Var det klokt att lägga ner hälften av regionens naturbruksskolor?

Läs om bakgrunden till nedläggningarna och att Uddetorp skonades. Här står det om friskolorna som växt fram efter nedläggningarna och planerna att starta även på Nuntorp.

Du kan också läsa om Socialdemokraternas krav på extern granskning av nedläggningarna.

6 Borde sjukhusens underskott ha strukits?

Läs om Socialdemokraternas och Vänsterpartiets krav på att sjukhusen ska få underskott strukna för att få ekonomiskt andrum.

7 Ska det finnas religiösa symboler framme i meditationsrum och liknande på sjukhus?

Här kan du läsa och se en liten film om frågan. Beslutet i vintras om utredningen som ska göras kan du läsa om här.

8 Ska regionen besluta om att höja OB-tillägget för vårdpersonal?

Här kan du läsa om förslag till höjning av OB-ersättning.

9 Var det rätt att lägga ner fem av regionens egna vårdcentraler, däribland Närhälsan Skara?

Här kan du läsa om beslutet i Primärvårdsstyrelsen och debatten i regionfullmäktige.

10 Hur ska fler människor få vård i rätt tid?

Här kan du läsa om en debatt om vårdköerna. Här kan du läsa om Vårdförbundets syn på att sjukhusen inte klarar att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor.

Val