Eleonor Schütt från Hushållningssällskapet Väst menar att hälsa är en helhet som påverkas av många olika faktorer. Hon ansvarar för mat-delen men betonar det väsentliga i att hitta en balans både när det gäller mat, sömn eller hur pass aktiva vi är.

– Givetvis handlar hälsa om att vara fri från sjukdomar men det innefattar också fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, förklarar hon.

Annons

Hon tror att personalen har ett stort ansvar när det gäller att påverka individer till att göra bra val.

– Det handlar om både omsorgsprincipen och självbestämmande, säger hon.

Eleonor anser att Skövde kommit långt, på grund av hälsoprojektet LSS. Hon tror att det beror mycket på appen "Matglad" som Hushållningssällskapet Väst tagit fram och köpt in.

– Det är många som har berättat för mig att det är tack vare den de tycker att det är kul att laga mat, berättar hon leende.

Storföreläsningen som anordnades i fredags är en del av hälsoprojektet LSS som startade i slutet av 2013. Verksamhetsutvecklaren på Sektor vård och omsorg, Annelie Stenman, upptäckte tillsammans med projektledaren Malin Frisk från Strategiska folkhälsorådet att ohälsan bland människor med en funktionsnedsättning hade ökat. De bestämde sig då för att Skövde var redo för en hälsosatsning riktad mot personalen på avdelningar för människor med funktionsnedsättningar. Den 19 maj återkommer Eleonor Schütt till Skövde inför avslutningen av projektet.

LSS