Det var fullt pådrag med omkring 60 personer ur räddningstjänsten som arbetade med branden i Skövde till sent in på morgonen. Först vid 10-tiden på lördagen var branden under kontroll och ett 10-tal personer arbetar med det sista arbetet på taket.

– Det är svårt att säga precis hur allvarliga skadorna är, men de är omfattande, säger räddningschef Håkan karlsson.

Annons

Slakteriet i Skövde är delvis förstört av branden som härjade och slakteriets vd Ove Kondradsson befarar ett långt och kostsamt driftstopp. Han kan inte säga i nuläget när produktionen kan komma igång igen. Det finns risk för mycket stora rökskador på det kött som finns lagrat i slakteriet, det handlar om värden för flera miljoner, enligt Konradsson. Men redan på fredagskvällen fanns lastbilar på plats för att föra bort så mycket kött som möjligt undan röken.

Branden började i taket över grisslakten. I den lokalen används gas för att bränna bort hår på djurkropparna. Om verksamheten i lokalen har ett samband med hur branden uppstod finns ingen uppgift om. Larmet kom från bland annat kommunalrådet Leif Walterum som körde på Hjovägen.

– Jag kände den stickande röken och undrade om den kom från reningsverket eller biogasanläggningen.

Han förklarar att när han larmade hade inte de som under kvällen arbetade i anläggningen märkt branden. Intill slakteriet ligger en biogasanläggning, men det fanns aldrig någon stor risk att branden skulle spridas dit, enligt Per-Erik Tyberg.