Insatsen runt Blomberg var påtaglig under torsdagen. Många var de som hade på sig Missing peoples västar, antingen sökte de eller så väntade på att få uppdrag.

Först polishundar

De områden som polisen anvisade till de frivilliga var områden som först hade genomsökts med polishundar.

Inledningsvis har området runt säteriet genomsökts, men under torsdagen ökade intresset för de åkrar och mindre skogsområden som ligger mellan Blomberg och gården Gum.

Ladan vid säteriet där Lisa Holms handske hittades är fortfarande av intresse för polisen som återigen spärrade av området. I ladan sågs en stor grupp av civilklädda poliser.

Tätorten Källby, som ligger några kilometer söder om Blomberg, fungerade som bas för både polisen och Missing People.

Annons

Polisen har inrättat en ledningscentral i byggnaderna vid idrottsplatsen i Källby. Fotbollsplanen användes som landningsplats för polisens helikopter.

Många poliser

Enligt polisens talesman Christer Fuxborg deltog under torsdagen ett 60-tal polisen i det direkta arbetet kring Blomberg.

På gårdsplanen vid Blomberg säteri hade polisen ställt sitt mobila poliskontor och tog emot tips från allmänheten.

Fortfarande kommer det in många tips om personer och även om platser som polisen borde kontrollera.

Flera frivilliga, som deltog i sökandet förklarade att de ville bidra med det de kan för att hjälpa polisen och Lisas föräldrar.

Christer Fuxborg förklarade att insatsen fortsätter under fredagen. Exakt inriktning påverkas av resultaten, om något hittas eller om det kommer fram misstankar mot personer.

Trots den stora insatsen fanns det på torsdagseftermiddagen ännu inte ett svar på den fråga alla ställde sig:

Var finns Lisa Holm?