Nu har kollektivtrafiknämnden slagit fast de nya biljettpriserna hos Västtrafik. Priset för en enkelbiljett i tätorten höjs med en krona, från 25 till 26 kronor för en vuxen. Priset för ett flerkommunkort, använt av många som pendlar över en kommungräns, höjs med 60 kronor eller 5,7 procent.

Fortfarande lönsamt

Här är de nya priserna

Från den 4 januari gäller dessa avgifter på Västtrafik

Enkelbiljett tätort 26 kr för vuxen,..

Här är de nya priserna

Från den 4 januari gäller dessa avgifter på Västtrafik

Enkelbiljett tätort 26 kr för vuxen, 20 kr för skolungdom

Enkelbiljett kommun 39 kr för vuxen, 29 kr för skolungdom

Periodkort flerkommun 1 110 kr för vuxen, 835 kr för ungdom

Regionen runt 1 dygn 300 kr

Regionen runt 30 dagar 1 685 kr för vuxen, 1 265 kr för ungdom

Fritidsladdning 100 dagar 750 kr

Skövde tätort 365 (ny produkt) 4 750 kr

Flerkommun 365 (ny produkt) 11 100 kr

I snitt ligger prishöjningen på fem procent, men precis som vid förra prishöjningen är den snett fördelad. Periodkorten höjs mer än enkelbiljetterna.

– Det är en svår avvägning, men vi har premierat periodkorten under en rad år, och nu vill vi också fånga in nya resenärer, och även med de nya priserna är det väldigt förmånligt att ha ett periodkort, säger Alex Bergström (S), vice ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd.

Årskort för Skövde

Absolut största höjningen hamnar på ett årskort inom Göteborg. Det höjs med 12,2 procent från 4 685 till 5 255 kronor.

Annons

Tätortskorten höjs med 6,7 procent och kostar efter nyår 475 kronor för vuxna, medan det nya priset för kommunkorten för vuxna blir 715 kronor.

En nyhet är att årskort införs på ett antal nivåer. Skövde Tätort 365 är en av dessa nyheter, och ett sådant kort kostar 4 750 kronor, vilket är detsamma som kostnaden för tio månadskort.

Även Flerkommun och Flerkommun +, som gäller även vissa orter utanför Västra Götaland, kommer att gå att köpa som årskort från den 4 januari.

Bort med tillägg

Fritidskorten för ungdomar höjs med 5,6 procent, men har å andra sidan redan nu fått förlängd giltighetstid. Sedan första september gäller de från kl 14 på vardagar.

Nytt från 4 januari är också att nattilläggen och expresstilläggen, som gällt på vissa bussar i bland annat Göteborg, tas bort.

Totalt väntas prishöjningarna öka Västtrafiks intäkter med 144 miljoner kronor. Största delen av de pengarna, 106 miljoner, kommer från periodkort, skolkort och liknande.