En engelsk park är en park som strävar efter att vara så lik den naturliga naturen som möjligt, i kontrast till de franska barockträdgårdarna med sina klippta häckar i symmetriska former. Ändå är den engelska parken anlagd, dvs. det har planterats in träd av olika slag. I Klagstorp finns bland annat ask, bok, lind, alm och ek.

Just denna soliga oktoberförmiddag var parken som en gyllene sal med gula höstlöv och höga stammar, som vår guide, Ingvar Fredriksson uttryckte det.

Annons

Gården Klagstorp finns omnämnd redan på 1300-talet och har sedan dess varit i många släkters ägo. Den nuvarande byggnaden och parken är från 1700-talet. Det som är slående i den engelska parken är främst de stora och mycket gamla ekarna.

Vandrarna stannade vid en kraftig och grovbarkig ek där Ingvar utlyste en liten gissningstävling. Deltagarna fick gissa ekens omkrets. Vid mätning, i brösthöjd, var eken hela 7,16 m i omkrets. Den överraskade vinnaren fick ett oväntat pris, en påse med nyplockade färska tranbär. En ek med den omkretsen uppskattas till att vara cirka 700 år.

År 1347 tillkom en lag som klassade ekar som kronans egendom, det var krigsmateriel, som skulle användas till skeppsbyggnad. Denna lag, som gällde fram till 1875, kan ha bidragit till att eken står där än idag.

På sydsidan av parkens högsta kulle i den sköna höstsolen, kunde de 27 deltagarna njuta av sin egen fika innan vandringen gick vidare till Rosån. Denna grunda å med sitt svarta vatten var omgiven av lövträd i alla höstens färger. Snart kommer strömstaren dit för att övervintra.

Birgitta Carlsson framförde deltagarnas tack till Ingvar Fredriksson för ännu en lärorik naturvandring. Nästa vandring är årets sista och går till Skultorp - Henereservatet den 22 november.