Under onsdagsnatten stöttade Trängregementets enheter Ledningsregementets fasta tankstation i Ramnäs så att den personalen gavs möjlighet till återhämtning. Under torsdagsmorgonen fanns Skövdeenheten på plats och tankade räddningstjänstens fordon som samlats i Norberg då vattenbombningar skedde i området.

Den andra enheten har under torsdagen ersatt drivmedel till drivmedelsbandvagnar som tar sig fram till fordon som behöver tankas längre in i området.

Trängregementet har, utöver uppgiften att utgöra rörlig tankningsresurs i området, även övertagit K 3:s uppgift att hämta drivmedel från bakre hänvisning. Materiel som tillförs insatsen i Sala är en drivmedelsbil som rymmer 33 kubikmeter drivmedel.

– För vår del går det bra. Vi har löst de uppgifter som blivit ställda till oss. Nu har vi även hand om fasta tankplatser samt hela drivmedelskedjan från depå till brukare, rapporterar kapten Johan Andersson.

Enligt Johan Andersson har släckningsarbetet haft en positiv utveckling. Trots det beräknas det ta upp till ytterligare en månad innan det kan ses som avslutat.

Under fredagen kommer Trängregementets styrka kompletteras så man är totalt 12 inidivder. Allt som allt deltar 150 personer från Försvarsmakten i släckningsarbetet.