Den anställde har under året tränat på Kriminalvårdens gym utan att redovisa timmarna. Han har i samtal med ansvarig kriminalvårdschef uppskattat att träningen förekommit under två månaders tid och att tiden som gått åt beräknas till cirka 15 minuter två till fyra gånger i veckan.

Den anställde ska själv ha blivit chockad när han fått klart för sig att det totalt rör sig om 67 timmars träning.

Åtgärder till följd

Att medarbetaren valt att träna på arbetstid i så pass stor omfattning bedöms som en allvarlig företeelse som strider mot gällande anställningsavtal samt avtal om flexibel arbetstid. Kriminalvården har vidtagit en rad åtgärder och hållit ett tillrättavisande samtal.

Region Väst förslår personalansvarsnämnden att utdela löneavdrag alternativt varning som disciplinpåföljd.