För närvarande pågår gallring och avverkning i träddungar i Karstorpsområdet. I samband med avverkningen har även ett antal motorsågskonstverk vuxit upp ur stubbarna efter några av de nedtagna träden. Företrädelsevis handlar det om svampar i olika former, men även ett och annat hus.

Kreatörerna bakom verken är ett antal personer som jobbar med avverkningen. När någon hittat ett tillräckligt stort träd har en lite högre stubbe lämnats som råmaterial till konstverket. Därefter har motorsågen nyttjats som redskap för att forma de olika små ”skulpturerna”.

Mari Nilsdotter är arbetsledare för gruppen och kan berätta lite mer.

– Man kan se dem som bomärken efter jobbet som är gjort. Det är ett tecken på att det varit en aktivitet, säger Mari Nilsdotter.

– Det finns ingen plan bakom, utan allt är spontant uppkommet och oförutsägbart. Det är något som dykt upp när tillfället funnits, tillägger hon.

Nilsdotter berättar att arbetsgruppen är inlejd för avverkningen och att deras ordinarie chef är duktig på träsnideri.

– Det kan nog vara därifrån inspirationen kommit ifrån. Jag har fått frågan om det är okej att göra de här prylarna och har sagt ja eftersom det inte är något som tar mycket extra tid i anspråk.

Hon påpekar vidare att materialet är gratis och att skulpturerna förhoppningsvis ska vara till glädje. Och att de små sniderierna väckt uppmärksamhet bland förbipasserande kan hon också bekräfta.

Annons

– Jodå, det har gett reaktioner. Det finns fler sådana här skulpturer i området som är gjorda tidigare, men de står lite mer undanskymt. De här blir mer uppmärksammade då de finns nära vägen, säger Mari Nilsdotter.