Pilarna vid Livets brunn på Hertig Johans torg är sedan 50- eller 60-talet. Nu har man konstaterat att träden börjar bli gamla och de har dessutom drabbats av svampangrepp.

Pilarna drabbade av svamp

– Pilar är snabbväxande, men inte särskilt långlivade, säger Evalena Öman, som är stadsarkitekt i Skövde kommun.

– Vi har sedan en tid vetat att de båda träden varit drabbade av svamp, och nu har vi upptäckt att en stor gren spruckit efter all snölast under vintern.

Området närmast trädet spärrades av och arborister tillkallades. Utrustad med klättersele, linor och motorsågar tog sig Brynjar Ragnarsson från Trädakuten under måndagen upp i det drabbade trädet.

Annons

Assisterad av kollegan Bjarki Waage på marken, sågade Brynjar bit för bit ner den skadade grenen.

– Hela trädet är drabbat av svampen som äter kärnveden. Det ruttnar så att säga inifrån, berättar Bjarki Waage.

– Efter att vi sågat bort den dåliga grenen så är trädet mer stabilt, och nu får kommunen bestämma vad som ska göras med träden.

Även den andra pilen är svampdrabbad och har flera dåliga grenar. Stadsarkitekt Evalena Öman berättar om vilka planer som finns:

– I samband med ombyggnationen av Hertig Johans torg så skulle pilarna tagits bort ändå. Vi hade hoppats att de skulle kunnat förgylla torget över sommaren, men nu får vi hålla extra uppsikt på dem för att var säkra på att de inte tappar grenar eller välter.

– När byggnationen är klar ska vi plantera en större kärrek på platsen där pilarna stod och runt om på torget tio stycken korstörne-träd.