När han blickar bakåt och berättar om vad han åstadkommit under sina år så blir det en lång lista. Han verkar, om uttrycket ursäktas, ha haft fingrarna i varenda kommunal syltburk.

Axplock av Leifs bedrifter

Leif Walterum har varit delaktig i mycket, som Frostaliden med över 300 bostäder, som byggs ..

Axplock av Leifs bedrifter

Leif Walterum har varit delaktig i mycket, som Frostaliden med över 300 bostäder, som byggs med helt ny teknik, höghus med bärande trästomme.

– Om inte kommunen ligger på och provar ny teknik kan man inte förvänta sig att andra aktörer ska göra det. Vi kan föregå med gott exempel, säger Leif Walterum.

Han har följt Gothia Science Park sedan starten med Anders Flanking på 90-talet och varit med och fattat varje beslut om expansion. Försvarsmaktsrådet är något av hans "baby" och han är stolt över det go som finns kring att bygga i ytterområden, som Tidan och Timmersdala, Arenabygget och satsningen på Billingen och att kommunen nästan uteslutande upphandlar svenska livsmedel.

Walterum har under åren varit med och fattat beslut kring expansion vad gäller handel, klimatsmarta bostäder, nya affärspartners och skolbyggen och han är extra stolt över att ha uppfunnit det första försvarsmaktsrådet i landet.

– Det är ett samverkansråd mellan det civila och det militära. Vi drog igång en modell i Skövde, som riksdagen sedan har fattat beslut om ska finnas i hela landet.

– Vi har också en till 99 procent fossilfri uppvärmning av fjärrvärmen med biobränsle.

En av hans kanske viktigaste bedrifter är att han var med om att stoppa brytningen och provborrningarna efter uran på Billingen med omnejd.

– Med en sådan stordrift hade inte Skövde funnits med på kartan och de satsningar vi nu jobbar med på Billingen hade inte varit möjliga.

För att vi ska förstå omfattningen förklarar Leif att hela Cementas dagbrott motsvarar vad uranbolaget hade behövt gräva ut varje år.

– Och då har Cementa hållit på i hundra år.

Enligt Walterum är halten uran i kalkstenen dessutom så låg som cirka 600 gram per ton. Resten, säger han, är slaggmaterial, det vill säga miljöfarligt avfall.

Satsar på tillväxt

– Hade vi inte lyckats stoppa brytningen och provborrningarna hade vi på sikt fått ett gigantiskt hål som kunde ha sträckt sig från Broddetorp till Varnhem och till Skövdes stadsgräns. Det hade varit oerhört svårt att locka hit fler invånare.

Nu blev det inget jättehål och kommunen satsar på att växa. Här talas det om en befolkning på upp emot 90 000 invånare år 2050.

– Då skulle vi troligen inte längre vara minsta regioncentrum, säger Leif Walterum.

Han menar att det krävs för att de båda Volvobolagen, högskolan, Gothia Science Park, sjukhuset och Försvarsmakten ska stanna på orten och då måste kommunen kunna locka med ett digert smörgåsbord med frestelser såsom attraktiva bostäder, bra arbetspendling och bra service.

Rent fysiskt skulle Skövde breda ut sig på såväl längden som bredden, från Borgunda mot Tibro och bort mot Hjo.

– Då har nog också Stöpen växt ihop med Ryd och vi har bostadsområden uppe vid Simsjön.

Annons

En ännu större förtätning mellan stadsdelarna och förmodligen har vi också vår första skyskrapa i centrum.

Men det kräver förstås en kommunledning som vågar fatta ibland obekväma beslut, men det är inget som Walterum räds.

– Nej, det viktiga är att komma fram till ett beslut, blir det fel kan man alltid rätta till det i efterhand. Att säga nej hela tiden håller inte heller.

Han betonar att det måste finnas en balans mellan flera bostäder, infrastruktur och service och trafikstockningar kunde man kanske lösa med en dialog.

– Vad är det som säger att alla måste börja och sluta samtidigt?

Värnar tågpendlarna

En mycket viktig fråga i en nära framtid är att lösa är det eftersatta underhållet av Västra Stambanan, tycker kommunalrådet.

– Vi kan inte ha tåg som ständigt kommer för sent, sänkta hastigheter och dåliga broar. Det är förödande för pendeltrafiken och gynnar inte tillväxten.

Men det planerade höghastighetståget på andra sidan Vättern är han inte rädd för.

– Det kommer dröja länge innan den är verklighet. Där han man satt upp en alldeles för optimistisk tidsplan med tanke på den nya teknik man tänkt använda. Trafikverket har sagt att den ska stå klar år 2040. Jag gissar att det är mer realistiskt med 2050 eller 2060.

Walterum vill se satsningar på regiontrafiken mellan Skövde, Karlstad, Örebro och Jönköping för att det ska bli mer attraktivt att arbetspendla.

– Men problemen med Västra stambanan måste åtgärdas nu.

Själv lever han efter tesen att problem är till för att lösas, det gäller såväl på jobbet som i privatlivet.

Han medger att jobbet som kommunalråd har sitt pris.

– Ett förtroendeuppdrag har man 365 dagar om året, dygnet runt, man blir en utsatt person och det har hänt att jag blivit hotad.

Kort sagt, offentligheten har sitt pris och det ställs höga krav på hans nära och kära som får dra ett tungt lass hemma.

– Men jag har sagt att jag inte kommer på några möten före halvnio på morgonen då jag lämnar tvillingarna på förskolan och jag försöker ha en dag ledig varje helg.

Han har också lovat att en dag hoppa av sina uppdrag och göra något helt annat.

Du kanske kan bli ballongförare istället?

– Näe... Det är nog svårt att livnära sig på, tror jag.