Konferensen riktar sig till personer mellan 18 och 40 år som har svårt att komma in på arbetsmarknaden till följd av sociala svårigheter orsakade av kriminalitet och missbruk.

På onsdagen anordnade Skövde kommun en nationell Kramikonferens tillsammans med arbetsförmedlingen och kriminalvården. Krami är en samverkan mellan socialtjänsten, arbetsförmedlingen och kriminalvården med syfte att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete.

Tillsammans bryter de den onda cirkeln: Lilian Björk, kriminal- och frivården, Stefan Gustavsson, arbetsförmedlingen Östra Skaraborg och Minna Lind Edholm, socialtjänsten i Skövde.
Foto: Kristina Claesson

De cirka 130 Kramimedlemmarna, deltagarna, kom från hela Sverige. Under dagen fick de vara med om olika workshops och även lyssna på en föreläsning av Stefan Munck.

Stefan Munck jobbar med ledarskap och teambuilding. Han är flitigt engagerad och föreläste om tankens kraft, varje persons inneboende med- eller motkraft. Stefan Munck berättade med glimten i ögat och bjöd på många skratt. Han pekade bland annat på de vägval man gör som människa, medmänniska och medarbetare och berättade hur man påverkar sig själv och påverkas av andra i sin omgivning.

– Om du får din hjärna att arbeta med dig istället för mot dig, ger du dig själv chansen till så oändligt mycket mer, säger Stefan Munck.

Deltagarna fick också göra övningar tillsammans under ledning av Stefan för att sedan dra egna slutsatser av hur en stor grupp människor agerar utifrån samma förutsättningar.

– Jag kommer egentligen inte med någon nytt. Alla känner till de här sakerna. Det som är nytt är själva paketeringen, säger Stefan Munck.

Annons

Arrangörerna Krami i Skövde och kommunen var nöjda med dagen.

– För oss ligger fokus på att tillsammans hjälpa människor som strulat till det i sina liv, men som vill nå förändring, att hitta ett jobb och en meningsfull fritid, säger Lilian Björk, kriminal- och frivården, Stefan Gustavsson, arbetsförmedlingen Östra Skaraborg och Minna Lind Edholm, socialtjänsten i Skövde.

De var överens om att konferensen är viktig, inte minst för att förstå varandras myndighetsroller.

– Vi utbyter erfarenheter, blir inspirerade och får en bekräftelse på att vi gör ett bra jobb, säger Stefan Gustavsson.

Lilian Björk menar att man alltid får ut något.

– Vi brukar säga att om vi får ut en tillbaka till samhället så har det betalat hela Kramis verksamhet, säger Lilian.