Dessa vindar blåser också i Europa där abortfrågan har varit uppe för diskussion och lagförslag i flera länder de senaste åren och där t ex Polen 2015 valde att gå tillbaka från fri abort till abort endast om medicinska skäl föreligger. Polen som var ett föregångsland i frågan dit svenska kvinnor reste för att få en säker abort innan Sverige fick en mer liberal abortlagstiftning.

Vi har väl alla de senaste åren märkt hur dessa konservativa strömmar färgar hela EU? Det har blivit strängare gränskontroller, större motstånd mot flyktingar, backlash till konservativ värdegrund och en mer könsrollsuppdelad vardag. Tillbaka till framtiden fast på riktigt - eller kanske snarare tillbaka till forntiden.

Är detta ett Europa vi vill ha? Ett Europa som ökar satsningar på landsgränser och ett militärt försvar men som underlåter att satsa på mänskliga rättigheter. Där mäns våld mot kvinnor i stort sett får gå obemärkt, där vi inte kan skydda människor från rasistiskt våld utan där fokus läggs på att stärka ett militärt försvar för att skydda Europa mot en obestämd invasion. Detta trots att all forskning visar att upprustning inte är fredsbevarande - nedrustning är.

I dagarna pågår en stor vapenmässa i Stockholm trots att det är solklart att vapen inte motverkar våld, vapen orsakar våld. Sverige stöttar krig i diktatoriska länder genom att försörja med vapen och gör sig en rejäl hacka på vapenexport medan vi påstår oss sträva efter fred.

Annons

Greta Thunberg har de senaste månaderna gjort en fantastisk insats för att öppna Europas ögon för den klimatkatastrof vi står inför. Nu behövs också politiken för att genomföra de insatser som behövs, men än är reaktionerna från politiker över hela EU minimal. Ingenting ändras. Även detta handlar om konservativa krafter, oljebolagens och andra stora företags vinster och en omodern tilltro till konsumtion och tillväxt.

Feministiskt initiativ arbetar för en säkerhetspolitik där resurserna används till att arbeta mot våld i nära relationer, hedersvåld, tvångsgifte och för en säker asylpolitik som faktiskt kan rädda liv.

Europa behöver ta gemensamma krafttag för att alla de hundratusentals barn, kvinnor, unga och homo-, bi- och transpersoner som utsätts för våld och förtryck i denna stund kan få känna sig trygga och säkra. Ingen ska kunna bli såld som sexslav, bli bortgift som barn eller sönderslagen pga sin sexualitet. Det behövs en massiv insats för att göra stora förändringar både nationellt, inom Europa och globalt.

Vi arbetar också för att

* stoppa den ohämmade tillväxten och den ohållbara konsumtionen, vi vill ha ner våra växthusgasutsläpp till 0 senast år 2038.

* Satsa på våldsförebyggande arbete och stoppa människohandeln

* Skapa säkra flyktvägar till EU och se till att kvinnor och barn får rätt till asyl

* Bromsa den ökande rasismen och göra Europa till en trygg plats för alla

Europa behöver feminism! För att vi ska kunna nå våra mål behövs fler feminister i EU-parlamentet. Det är dags att vi tillsammans tar vårt gemensamma ansvar och ser till att det blir så!

Anna Rosén, Feministiskt initiativ Västra Götaland

Kjell Ambertson Feministiskt initiativ Skövde

Eu