Det var via sociala medier som Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, fick nys om verksamheten som bedrivs på en ort i östra Skaraborg. Något tillstånd - vilket krävs för att bedriva verksamheten - fanns inte och i december beslutade miljöförvaltningen att sätta stopp för den olagliga verksamheten. Tatuering innebär att det finns risk för blodsmitta. Därför är det viktigt att det sker en tillsyn för att konsumenterna ska vara säkra på att hygienen sköts.

–Vi gör regelbundna kontroller och ser till att hygienen sköts, säger Anna Toftedahl, miljöinspektör.

”Straffet” för att inte ha anmält verksamheten blev en miljösanktionsavgift som som MÖS bett staten döma ut.

Under våren har myndighetens inspektörer haft svårt att få tag på personen som driver företaget. Man har fått ta hjälp av polisen för att delge hen besluten. Den 9 april lyckades det äntligen. Personen tog emot delgivningen.

Men trots förbudet har företagaren annonserat flitigt på sin Facebooksida, senast i maj och MÖS har tolkat det som att verksamheten är i fullgång.

Nu polisanmäls företaget för miljöbrott.

–Det är vår skyldighet att anmäla om det finns misstanke om otillåten miljöverksamhet.