När tältlägret som låg i en skogsdunge skulle rivas var Kronofogdemyndigheten och två representanter från Skövde kommun där: Mari Nilsdotter, gatu- och parkingenjör och Cecilia Klämberg, socialtjänsten. EU-migranterna ska inte ha synts till, enligt Skaraborgs Allehanda. De hade tidigare fått information från Kronofogden om att det var i dag, fredag som deras hem skulle jämnas vid marken. Cecilia Klämberg från socialtjänsten har inte fått kännedom om var personerna tagit vägen. Allt som var kvarlämnat i lägret kördes till soptippen.

Lägret stod på kommunal mark och hade satts upp olovligt. Kronofogden beslutade om avhysning efter att Skövde kommun begärt att lägret skulle tas bort. Två migranter fick då chans att yttra sig.

I början av sommaren revs ett annat tältläger som använts av EU-migranter. Det låg på Södra Bergvägen och även där äger Skövde kommunen marken.

LÄS MER: Kronofogden fattar snart beslut om tältläger