Många har märkt en ökad aktivitet i lufthavet kring Skövdes flygplats, framförallt med Försvarsmaktens Herculesplan.

– Vi flyger med både personal och gods i taktikövningen Tex, som pågår till och med fredag, då vi lämnar Skövde, säger John Lidman, som är kommunikationschef på Skaraborgs Flygflottilj.

Man flyger med två stycken Herculesplan, mestadels på dagtid, men det kan även förekomma flygningar under natten.

Under övningarna fäller man både hoppare och last på Torsby flygplats.

– Man övar på att flyga och agera i händelse av hög risk. Det är en helt annan sak att flyga i ett riskområde som till exempel Mali än vad det är att flyga här hemma. Övningarna kan innebära lågflygning eller speciella inflygningar för att undvika lufthot. Man anpassar flygningarna efter terräng och hotbild.

– Det är ingen stor, internationell övning. Transportdivisionen övar med två besättningar. Med övningsledning och brand- och räddningspersonal är ett drygt 20-tal personer inblandade, säger John Lidman.

Besättningarna är informerade om ljudkänsliga områden i närheten av flygplatsen för att kunna undvika överflygningar av dessa.

– Ibland övar vi längre norrut, där vi inte stör så mycket vid till exempel lågflygning. Och ibland är vi längre söderut som nu.

Redan tidigare har fortifikationsverket hyrt kontor och hangar på flygplatsen under sommaren och hösten, och viss militär flygverksamhet har förekommit under sommaren.

Annons

– Start- och landningsbanorna på både Såtenäs och Karlsborg är avstängda på grund av reparationer. Därför passar det väldigt bra att vi kan vara på Skövde, säger John Lidman.

Under sommaren har man haft Herculesplanen stationerade på Hovby flygplats, utanför Lidköping, och även vid ett antal tillfällen landat på Skövde.

– Det har ingått i Transportdivisionens ordinarie verksamhet. Bland annat har man fällt fallskärmshoppare åt K3.

Fakta: TP 84 "Hercules"

Officiellt namnn: Lockheed Martin C-130

Längd: 29,79 m

Spännvidd: 40,41 m

Tomvik..

Fakta: TP 84 "Hercules"

Officiellt namnn: Lockheed Martin C-130

Längd: 29,79 m

Spännvidd: 40,41 m

Tomvikt: 34 700 kg

Max startvikt: 70 300 kg

Räckvidd: 3 600 km

Besättning: 6 personer

Passagerare: 90 personer

Transportflygplanet Hercules har flugit i det svenska försvaret sedan 1965. Totalt har man för närvarande sex stycken plan.

Källa: Forsvarsmakten.se