Kaj-Eve Enroth, ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden i Skövde har stått fast vid sitt och nämndens förslag om att Kavelbrohallen som fullstor idrottshall också ska utrustas med läktare. Detta förslag lämnades in hösten 2015. Och i pressen kunde man läsa.

"Skövde är i stort behov av ytterligare en idrottshall med tillräcklig publikkapacitet. Därför har Kultur och Fritidsnämnden beslutat att lägga in byggandet av läktare i den nya Kavelbrohallen som ett nytt projekt som kräver investeringar under den kommande treårsperioden".

Förslaget ansågs för dyrt och kom inte upp på banan, men nu har Erlandssons bygg presenterat en plan med en läktare med 300 sittplatser och ytterligare plats för 200 stående. Merkostnaden för detta hamnar på 6 miljoner och nu är vi politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott överens. Entrén och andra lokaler förbättras också samtidigt som toalettkapaciteten utökas. Vi bedömer att hallen kommer att stå klar i god tid inför läsårsstarten 2019. Den kan då hyras ut till ett stort antal aktiviteter under kvällar och helger.

Så nu får du lön för mödan och erkännande för ditt goda arbete, Kaj-Eve!

Ulla-Britt Hagström, ordförande Liberalerna