Det var i december som Miljösamverkan Östra Skaraborg fick uppgifter om att vattnet i Svesån var grumligt och att det skulle ha varit det i flera dagar. Det kunde fastställas att överskott av borrvatten släppts ut efter att ett företag borrat för bergvärme åt en bostadsrättsförening.

Vid myndighetens inspektion den 7 december konstaterades att det fanns ymnigt med borrkax, små partiklar som kommer upp med vattnet ur berggrunden, på bäckens botten längs en sträcka på åtminstone 100 meter.


Nu har myndigheten gjort en anmälan om misstänkt brott mot miljöbalken.

– Att vi gör det beror på att vi misstänker miljöbrott och då är vi skyldiga att anmäla till åklagarmyndigheten, säger Jan-Ove Johansson, miljöinspektör på Miljösamverkan Östra Skaraborg.

I anmälan inför borrningen hade företag angett att det skulle anläggas en anordning på platsen, en särskild container samt en barriär med makadam, för att rena överskottsvattnet från borrkax. Till myndigheten uppgav dock entreprenören att det inte skulle fungera och släppte därför ut vattnet i en slänt ned mot Västra stambanan där det finns dräneringsdiken och troligtvis en brunn, som är kopplad till en kommunal dagvattenledning.

Borrkaxet lägger sig på botten av vattendraget och stryper syretillförseln till organismerna där. Det gör att växtlighet dör, liksom fiskrom om det finns sådan.

Annons

Enligt uppgift ska det finnas öring i ån.

LÄS MER: Möjligt miljöbrott i Skultorp