Sverigedemokraterna har nu presenterat sin skuggbudget för Västra Götalandsregionen. Den grönblå majoriteten har tidigare presenterat sitt budgetförslag, liksom Socialdemokraterna. Gemensamt för alla dessa tre budgetar är att skattesatsen blir oförändrad på 11,48 kronor.

Sverigedemokraterna lägger i sitt budgetförslag mer pengar både till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna jämfört med majoriteten. Socialdemokraterna lägger dock ännu mer pengar till de delregionala hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Sverigedemokraterna skjuter bland annat till pengar till BUP för att kompensera för att verksamheten fick ta hand om en ny patientgrupp från förra året.

Partiet vill även se att Västra Götalandsregionen går före i landet och inför screening för prostatacancer. Man vill också titta på ett screeningprogram för tarmcancer.

Sverigedemokraterna lägger knappt 200 miljoner kronor mindre på kulturen i regionen än övriga partier och vill se effektiviseringar på Göteborgsoperan och Film i Väst.

”Vi står inför ett vägval, där vi å ena sidan kan satsa på en mer elitistisk kultur och å andra sidan på en medborgerlig kultur. ” heter det i budgetförslaget.

Annons

Partiet vill också öka anslaget till museer och föreningar som arbetar för kulturarvets bevarande.

Sverigedemokraterna har tidigare velat se besparingar på kollektivtrafiken, men avvaktar nu med krav på ökad självfinansieringsgrad, då man är förtjust i det kommande trezonsförslaget, som man menar gynnar landsbygden.

Partiet vill även omfördela medel till vägunderhåll i glesbygd.