Det handlar om fastigheten Närlunda 4:33 i Tidan. En anmälan om att det olovligt hade inretts lägenheter i byggnaderna kom in till byggnadsnämnden under hösten 2018.

Efter bedömningar på platsen har sektor samhällsbyggnad konstaterat att lägenheter har inretts utan tillstånd.

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov om det i byggnad inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

Läs mer: Fastighetsägare jagas av kommunen

Idag fattade byggnadsnämnden beslut om rättelse, kopplat till ett vite på 100 000 kronor. Fastighetsägaren har två månader på sig från det att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft att återställa fastigheten. Därefter tas samma belopp ut var tredje månad tills lägenheterna rivits.

"Med rättelse kan man kortfattat säga att huvudbyggnaden ska återställas så att den innehåller en lägenhet samt butik och att gårdsbyggnaden inte får användas som stadigvarande bostad och att lägenheterna i gårdsbyggnaden ska avvecklas." skriver byggnadsnämnden i ett pressmeddelande.

Fastighetsägaren har bestridit kravet.

"Vi delar inte samhällsbyggnadskontorets uppfattning" skriver man i en skrivelse till kommunen.

Lägenheterna i gårdsbyggnaden, en röd träbyggnad, har av de boende beskrivits som undermåliga. Hyresgästerna har brottats med ständiga strömavbrott.

Annons

"Vi kan inte laga mat och ha elementen på samtidigt, för då går strömmen." har hyresgästerna uppgett.

Relaterat: Hyresvärd i Tidan krävs på åtgärder - finns risk för de boendes hälsa
Relaterat: Här bor barnfamiljer utan värmesystem