– Vid det senaste mötet i kommunstyrelsen reserverade sig Socialdemokraterna mot beslutet, jag tycker det är mycket märkligt, säger Anders G Johansson, Moderaterna.

Det var Anders G Johansson som sommaren 2016 väckte frågan om kameraövervakning i centrum och i Södra Ryd på de gator och ställen där det är mycket folk i rörelse.

Läs mer:

Relaterat: Ny ansökan om kameraövervakning

Alliansen ställde sig bakom G Johanssons skrivelse och efter ett beslut i kommunfullmäktige skickades en ansökan in till länsstyrelsen, som sa nej. En lagändring i augusti i år öppnade för polis och kommuner att få kameraövervakning på offentliga platser och i förra veckan beslöt kommunen att fullfölja fullmäktiges beslut.

– Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att göra en förnyad ansökan om kameraövervakning på torget i Södra Ryd, på Hertig Johans torg och kroggatorna i Skövde centrum till länsstyrelsen. Så nu återstår att se vad beslutet blir, säger Anders G Johansson (M).

Både S och V har sagt nej till övervakningskameror.

– Men senast reserverade sig S-ledamöterna mot beslutet, vilket jag tycker är märkligt och tråkigt. Jag tänker särskilt på händelsen vid Resecentrum då en polisman blev brutalt nerslagen och polisfackets ordförande gick ut och förklarade hur betydelsefulla kameror är, både som brottsförebyggande och för att reda ut brott, så att man kan lagföra de gärningsmän som begår brotten. Då är det konstigt att man från S sida inte kan sluta upp bakom Alliansens beslut, menar Anders G Johansson.

Annons

Han tror dessutom att antalet kameror i centrum måste byggas ut ytterligare.

– Folk råkar illa ut på platser där det samlas mycket människor.

Kommunalråd Marie Ekman (S) förklarar att Socialdemokraterna inte är emot all kameraövervakning, trots partiets reservation vid senaste kommunstyrelsemötet.

– De kameror som redan finns uppsatta, exempelvis vid Resecentrum, är godkända av länsstyrelsen och ska få sitta kvar. Det vi menar är att kameror i sig inte minskar människors rädsla. Kameror löser inte problemet och inger en falsk känsla av trygghet. Vi anser att man istället ska jobba med trygghetsskapande åtgärder, säger Marie Ekman.

Det kan handla om att förändra attityder i samhället och se till att minska antalet dåligt upplysta gator och parkeringshus.

– Att sätta upp kameror överallt löser inte själva problemet. Det är ett jättebekymmer att vi inte har respekt för varandra. De som bråkar och misshandlar tror jag inte heller funderar på om de är övervakade eller inte.

– Sedan är det oroväckande i sig att fler känner sig otrygga på fler platser, visst är det så, säger Marie Ekman (S).

Läs mer:

Relaterat: Skövdebor i stor undersökning om tryggheten i kommunen