Hon tycker att det är bra att regeringen agerar i den här frågan, men anser inte att man gör tillräckligt. Nyligen ställde hon ytterligare frågor till den ansvarige ministern Annika Strandhäll.

FAKTA: Regeringens lagförslag

I oktober 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av problem..

FAKTA: Regeringens lagförslag

I oktober 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger. Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss en rad lagändringar för att effektivisera och förkorta klassificeringsprocessen för nätdroger.

Anonyma inköp

• Regeringen föreslår att Polismyndigheten får göra anonyma inköp av nya psykoaktiva substanser. Tiden det tar för myndigheterna att få tillgång till substanserna är av stor betydelse för hur länge substanserna kan säljas lagligt, och anonyma inköp kan därmed bidra till snabbare klassificering.

Utökad möjlighet att dömas till ansvar

• Regeringen föreslår också att den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud för vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar. Det innebär att den som hanterar hälsofarliga varor genom att tillexempel föra in dem i landet eller säljer dem ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Utökade resurser

• Därutöver föreslås att Folkhälsomyndigheten ska ges utökade resurser för arbetet med klassificering av nya psykoaktiva substanser. En långsiktigt stärkt finansiering ger myndigheten möjlighet att utveckla och effektivisera arbetet och därmed snabbare kunna klassificera nya nätdroger som kommer ut på den svenska marknaden.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019.

Läs åtta dog av fentanyl:

Läs nu varnar polisen på nytt:

Läs många riskerar att dö:

Läs ministern kritik mot Widegren:

Läs dödsdrog ökar och skördar liv:

– Enligt Rättsmedicinalverket skördade fentanylvarianter över 100 liv under 2017. Tyvärr fortsätter drogen att döda. Nu duger det inte att luta sig tillbaka och lita till redan vidtagna åtgärder. Mer måste göras för att vända den explosionsartade utvecklingen, som går åt fel håll, menade Widegren.

Smärtstillande

Det handlar om en drog som egentligen är ett starkt smärtstillande medel, som används inom vården. Men via nät har den tagit steget ut på den illegala marknaden och lett till många dödsfall. För med sin enorma styrka, 50 gånger mer potent än heroin, är drogen extremt svår att dosera.

Annons

– Man kan tänka sig en liten tablett Alvedon med 500 milligram paracetamol. Dela den i 1000 bitar, vilket är en hög dos fentanyl. Detta är ett nationellt problem och kryper ut i de allra minsta av Sveriges orter. Precis vem som helst kan beställa dessa substanser hem till brevlådan eller närmaste postombud, konstaterade Widegren.

Nu kommer åtgärder, men oppositionen vill se mer.

Utredning

I oktober 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av problemen av så kallade nätdroger.

– Vi kan aldrig acceptera att unga människor dör till följd av droger som de enkelt kan få tag i på nätet. Det är inte värdigt Sverige. Nu lägger vi fram flera förslag för att snabba upp och effektivisera klassningsprocessen för nätdroger, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Regeringen tillför också mer resurser till Folkhälsomyndigheten.

– Vi tillför mer till dem för arbetet med att bevaka och utreda nya substanser. Vi ger också polisen möjlighet att göra anonyma inköp för att snabbare komma över nya substanser, säger socialminister Annika Strandhäll.

Men varför inte den familjeklassificering som opposition och polis efterfrågar?

– Vi skulle riskera att få med preparat som inte är narkotika, vilket skulle kunna ställa till det för företag och andra som behöver dem i sitt arbeta, förklarar Strandhäll.