Skövde kommun tar inte sitt ansvar enligt Miljöbalken, I och med beslutet att teckna avtal med Skanska om att förlänga arrendeavtalet för bergtäkten i Billingsryd tvingar man fram ett vägbygge för tung trafik genom Rånna - Ryds naturreservat. Det menar Föreningen Svenskt landskapsskydd när man nu överklagar kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Föreningen menar vidare att kommunen inte samrått med grannar och sakägare inför beslutet och hänvisar också till visionsdokumentet "Skövde 2025" där naturen på Billingen pekas ut som ett av kommunens främsta tillgångar

LÄS MER: Boende informerades om förslag till fortsatt bergtäkt

Föreningen hävdar att delar av kommunfullmäktiges beslut har fattats i strid mot exempelvis Miljöbalken. Nu vill man att hela beslutet rivs upp