PRO Skövde som är den största PRO föreningen i Skövde kommun med sina ca 1000 medlemmar har många aktiviteter.

Christer Rönn som är ordförande i föreningen informerade om aktiviteterna som bordtennis, boule, stavgång, qigong och matlagning m.m. Christer informerade också om föreningens grundidé om människors lika värde både vad det gäller ålder och härkomst.

Innan det var dags för fika informerade Bengt Sjökvist från resekommittén om kommande resor. Ordföranden avslutade mötet med att konstatera att Skövde PRO förening är en livaktig förening och att deltagarna var välkomna till nästa medlemsmöte på Bagaren den 16 Maj.