När det inte längre går att bo hemma, inte ens med hemtjänstens hjälp, kan äldre ansöka om att istället flytta in på ett särskilt boende. Men det är ett stort steg att ta, och att flytta in är mer komplicerat än vad det kan verka. Först krävs det att man ska beviljas stöd av en biståndshandläggare, och därefter kan man mötas av långa väntetider.

I Falköpings kommun behövde man förra året bara vänta i genomsnitt 18 dagar från det att man ansökte om ett boende tills det att man blev erbjuden ett inflyttningsdatum, enligt Kommun- och Landstingsdatabasens statistik. Tibro och Tidaholms kommuner hade liknande väntetider, men i kommunerna Skara, Vara och Skövde sträckte sig väntetiden mellan drygt en till mer än två månader. I samtliga kommuner skedde dock en minskning sedan 2016, och sett till statistiken var utvecklingen positiv.

”Det skiftar väldigt”

Jenny Brandt, enhetschef för äldreomsorgen i Falköpings kommun, är noga med att poängtera att statistiken visar ett medelvärde, som ofta går upp och ner.

– Det skiftar väldigt, och det händer mycket som påverkar väntetiderna. Ibland är det några som väntar alldeles för länge hemma innan de söker, och då behöver vi lösa situationen direkt, berättar hon. Den typen av sökande får ofta boende på bara några dagar, vilket då drar ner den genomsnittliga väntetiden.

Det är alltså ingen specifik åtgärd som har lett till att väntetiderna är korta i Falköping, utan ibland är det är det helt enkelt många som söker, och ibland är det färre.

Annons

– Man önskar alltid att det fanns fler boenden för att kunna tillgodo se behov och önskemål så snabbt som möjligt, säger Brandt. I nuläget byggs ett nytt boende i Falköpings kommun med inriktning demens, för att kunna ta emot fler personer i framtiden och förhoppningsvis fortsätta hålla nere väntetiderna.

Det är stor skillnad på väntetiden för äldreboenden i de olika kommunerna. Bilden visar den statistiska utvecklingen sedan 2014 (med undantag för Tibro, där data inte fanns för 2014).
Foto: SN

Den kommun där väntetiderna istället ökat sedan 2016 är Götene. Där var medelvärdet så högt som 156 dagar under 2017. Men i nuläget är det inte längre lika illa. Sedan dess har Götene kommun nämligen både infört ett tillfälligt boende och påbörjat byggnationen av ett nytt äldreboende, så sedan statistiken samlades in för 2017 så har väntetiden sjunkit rejält.

– Det kommer bli 32 nya platser, vilket är ganska många. Jag känner ingen oro, konstaterar Eva Thimfors, socialchef i Götene kommun.

Har längsta vårdtiderna

I kommun- och landstingsdatabasen går det också att se hur lång tid människor bor på äldreboende, och det är Skövde och Götene som har de längsta vårdtiderna (i medianvärde) på cirka en treårsperiod. I Skara är medianen av vårdtiden bara drygt 400 dagar.

Enligt statistiken från 2017 är Vara den kommun där lägst antal procent av invånarna äldre än 80 bor på äldreboende, med bara 9.6%. I Falköping är det istället 18.8% som bor på boende. Medelåldern för de som bor på äldreboenden och medianvärdet för när man flyttar in är likvärdiga i alla kommuner som undersökts och ligger runt 87 år.

Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 2017 (medelvärde):

Falk..

Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 2017 (medelvärde):

Falköping: 18 dagar

Götene: 156 dagar

Skara: 32 dagar

Skövde: 76 dagar

Tibro: 19 dagar

Tidaholm: 22 dagar

Vara: 35 dagar

Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg 2016:

Falköping: 886 dagar

Götene: 98..

Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg 2016:

Falköping: 886 dagar

Götene: 985 dagar

Skara: 413 dagar

Skövde: 1 161 dagar

Tibro: 786 dagar

Tidaholm: 768 dagar

Vara: 747 dagar

Andel 80+ som bor på särskilt boende 2017:

Falköping: 18.8%

Götene: 10.5%

Skar..

Andel 80+ som bor på särskilt boende 2017:

Falköping: 18.8%

Götene: 10.5%

Skara: 10.3%

Skövde: 13.3%

Tibro: 11.6%

Tidaholm: 15.4%

Vara: 9.6%

Statistiken är hämtad från Kommun- och Landstingsdatabasen, kolada.se och är baserad på kommunernas egna sammanställningar. Statistiken är inte nödvändigtvis överensstämmande med läget under 2018.