Fakturorna från konsultmäklarfirman Swedish Consulting Group skickas månadsvis till Västra Götalandsregionen. I flera fall framgår det att enskilda konsulter arbetat väsentligt mer än heltid. På tio miljoners-fakturan för november 2017 finns 80 konsulter och tio av dem har jobbat över 176 timmar (vilket motsvarar heltid denna månad). Tre personer har jobbat över 200 timmar och förklaringen till denna höga arbetsbelastning är enligt Ann-Therese Skoogh, avdelningschef på VGR IT, att de jobbat med högt prioriterade projekt, bland annat Framtidens vårdinformationsmiljö.

En konsult ska enligt fakturan för december ha jobbat hela 364 timmar, men det visar sig vara ett fel i faktureringen som har krediterats i en senare faktura.

Vissa fakturor går direkt till projektet Framtidens vårdinformationsmiljö och även här finns det personer som jobbat uppemot 200 timmar en enskild månad.

- Det här arbetet har varit fullständigt hysteriskt fram till deadline och det har funnits personer som har jobbat mer än vad som är lämpligt. Vi har mycket dialog med våra egna medarbetare och konsulter kring att de måste begränsa sig, säger Ragnar Lindblad, avdelningschef för Vårdens digitalisering som arbetar med Framtidens vårdinformationsmiljö.

Annons

Den deadline som Ragnar Lindblad pratar om är färdigställandet av det slutliga förfrågningsunderlaget i upphandlingen av kärnsystem i Framtidens vårdinformationsmiljö, som är en beskrivning på 3 000 sidor av vad regionen vill köpa.

När detta nu är färdigt och leverantörerna har tio veckor på sig att skriva sina anbud har man å andra sidan kunnat vara generös med ledighet under semesterperioden.

Andra fakturor är inte lika specifika kring hur mycket arbete som lagts ner. På dessa tas det betalt för ett fast pris per månad. Till exempel 690 000 kronor inklusive moms för innovationsarbete kring digitalt stöd för gravida kvinnors hälsa. Eller 550 000 kronor för ett arbete som specificeras med ett uppdragsnummer på fakturorna. I det senare fallet framgår uppdragsbeskrivningen av ett avtal och arbetsinsatsen faktureras i tolv delar, enligt Ann-Therese Skoogh.

Framtidens vårdinformationsmiljö betalar 1,1 miljoner kronor per månad för sex seniora konsulters insatser på heltid för projektet, samt vissa stödresurser. Ragnar Lindblad tycker att detta är ett bra upplägg för regionen.

Ragnar Lindblad är avdelningschef vid Vårdens digitalisering.
Foto: ADAM IHSE / TT

– Vi vill ha ett antal resurser på heltid, för det betalar vi den här pengen. Om någon blir sjuk är det upp till bolaget att stötta upp med andra personer. För oss är det en trygghet och det ger förutsägbarhet i vår budgetering, säger Ragnar Lindblad.

Som utgångspunkt för priset har regionen ett ramavtal med konsultmäklarfirman SwCG, där det finns olika nivåer beroende på konsulternas kompetens.

- När det gäller den högsta nivån som de här befinner sig på är det en förhandlingsfråga vid varje avrop. Genom att teckna avtal för uppdraget har vi kunnat pressa timpriset, säger Ragnar Lindblad.

IT