Den första stölden upptäcktes i somras när två anställda skulle kvittera in pengar från en anhörig till en person på boendet. De upptäckte då att pengar som skulle ha varit förvarade i det låsta värdeskåpet fattades.

När man kontrollräknade pengarna i alla värdeskåp på boendet upptäckte man att det fattades pengar i skåp på två avdelningar. 13 av 20 äldre som bodde på dessa två avdelningar hade blivit av med pengar. Totalt rörde det sig om 4719 kronor.

Direkt efter händelsen flyttades all kontantförvaring på boendet till enhetschefen, varifrån personal får begära ut kontanter för brukarnas räkning vid behov.

I den utredning som sedan har gjorts konstateras att en för stor personalgrupp har haft tillgång till värdeskåpsnycklarna och att det inte har gått att kontrollera vem som har haft vilka nycklar när.

Liknande händelser har skett tidigare, men kommunen bedömer ändå att det är liten risk att stölder sker igen. Här hänvisar man till att det procentuellt sett är få boende som drabbas av stöld. I äldreboenden hanteras kontanter åt väldigt många personer.

Efter händelsen har alla kontanter kontrollräknats av två anställda. Alla nycklar till värdeskåp förvaras nu hos enhetschefen, där de får kvitteras ut av de anställda. De äldre som har blivit av med pengar har uppmanats att anmäla stöld.

Kommunen kommer att ersätta de boende som har förlorat pengar.

Annons