147 Stenstorpsbor hade skrivit på den namnlista som bad om att få en hundrastgård till samhället.

Ytterligare 44 hade fyllt på bakom kravet genom facebook.

Namnlistan har kommit till tekniska nämnden.

Sedan ett par år finns en hundrastgård i kommunen. Sommaren 2015 byggdes den vid hälsoslingan ovanför Dotorpsområdet.

Den kostade 120 000 kronor.

Ber om hjälp

Nu går tekniska nämnden Stenstorpsborna till mötes och planerar för en hundrastgård i samhället, i slutet av 2017 eller början av 2018.

— Vi har känt att det finns ett behov, säger Dan Gabrielsson (S), ordförande i tekniska nämnden.

Nämnden skickar med en propå kring renhållningen.

— Det är vårt ansvar att hålla rent, men ser helst en överenskommelse med samhällsföreningen eller hundägare om hjälp att hålla rent. Vi vet att det snabbt har blivit skräpigt runt andra hundrastgårdar, säger Dan Gabrielsson.