Det innebar bland annat att döva barn fick undervisning på teckenspråk i dövskolorna för första gången på drygt hundra år. Teckenspråket är i många avseenden lik de nationella minoritetsspråken och har också blivit utsatt för förtryck och stigmatisering av majoritetssamhället. År 2009 upprättades en språklag som innebar svensk teckenspråk jämställdes med de nationella minoritetsspråken med särskild ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket.

Trots intentionerna bakom språklagen ingår inte teckenspråk i den samlade räddningsplanen som innebär att minoritetsspråken får möjlighet till språken i förskolor, äldreomsorg, modersmålsundervisning med mera. Det är upp till varje enskild kommun att självmant lyfta fram svensk teckenspråk så det får en lika stark ställning som ett minoritetsspråk i kommunen.

Sundsvall och Skellefteå kommun har likställt teckenspråk som minoritetsspråk gällandes modersmålsundervisning. Vi vill se mer: att säkerställa döva medborgare i kommunen får teckenspråk vare sig det är i förskola, äldreomsorg, modersmålsundervisning och i andra sammanhang.

Därför uppmanar vi, Västra Götalands Dövas länsförbund, Borås, Göteborg, Lidköping, Trollhättans dövas föreningar och Vänersborgs teckenspråksförening att det startas ett arbete att stärka teckenspråkets ställning som minoritetsspråk i kommunen.

Annons

Kontakta oss. Vi vill vara med i arbetsprocessen!

VGDL-styrelsen

Tobias Engström

Evelina Svensdotter

Sofie Strid

Ira Cokoris

Johanna Ovesen Eriksson med flera.