Från och med den 9 januari kommer tåget som går 02:30 mellan Skövde och Falköping på natten till lördag och söndag inte längre att köras. Bakgrunden är stora problem med bråk och fylla ombord på nattågen, något som har pågått till och från under många år.

— Västtrafik har samarbetat med SJ Götalandståg, Falköping och Skövde kommuner samt polisen för att komma till rätta med problemen. Under perioder har man haft väktare ombord och ordningsvakter på perrongen. Nu har man gemensamt beslutat att inte längre köra den sena natturen.

— Det är givetvis väldigt tråkigt att behöva dra in avgången, men så länge det inte är tryggt och säkert ombord för personalen och resenärerna ser vi ingen annan utväg, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för Västtrafiks tågtrafik.

Enligt Jens Holmberg på Vässtrafiks presstjänst är det ingen enskild händelse som fått Västtrafik att dra in turen.

— Det finns en gräns för vad man kan tolerera och den kände vi att vi hade nått. Problemen är samma som de som fått oss att dra in turen tidigare, det är mycket fylla och bråk ombord och resenärer vill inte betala. Det har gjort att arbetsmiljön blivit ohållbar, men också att situationen varit otrygg för övriga resenärer.

Den 9 januari sätts en ny avgång in klockan 23:40 på fredagar och lördagar. Sedan tidtabellskiftet den 11 december går det en avgång klockan 01:10 på sträckan.

— Vi hoppas att de två nya turerna ändå ska upplevas som ett bra alternativ för de som vill resa mellan orterna under kvällstid, säger Jarl Samuelsson.

Den sista turen har dragit in tidigare, för att sedan återkomma. Just nu går det inte svara på om den sena turen kommer sättas in igen.

— Vi har dragit in den tills vidare, sen får det bli en senare fråga som tas med de olika parterna om den kan sättas in igen.

Till Falköping går det ingen nattbuss efter det att krogarna stängt, vilket det gör till många andra kommuner.

— På bussarna är det oftast lugnare. Det blir inte lika många som åker med och man kan inte röra sig på samma sätt som på ett tåg, säger Jens Holmberg.