Ekedalens Sportklubb identifierade inför säsongen att flera av klubbens 7-mannamål för fotboll var utslitna och inte tillförlitliga. Två nya målburar behövde köpas in. Med tanke på att klubben är medarrangör till Giff-cupen blev det extra bråttom att få målen på plats. De kostade 19 000 kronor totalt.

– Normalt får inte investeringen göras innan vi tagit beslut om eventuellt extra anläggningsbidrag. Nu fick vi en förvarning och var medvetna om den brådskande situationen och gav okej till investeringen, berättar kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson (S).

Det blev också ett för ESK positivt beslut i nämnden.

– Investeringen är direkt riktad mot ungdomsverksamhet och det är av de grundläggande kriterierna för oss när vi beviljar extra anläggningsbidrag, förklarar Bengt Karlsson.

5700 kronor utbetalas i bidrag.

Dessutom har Ekedalens SK beviljats 5000 kronor i integrationsstöd, då man sedan en tid tillbaka har nyanlända barn som spelar med i klubbens ungdomslag.

Det beslutet är taget på delegation av kultur- och fritidschefen.