Om två år ska specialisttandvården vid Skaraborg sjukhus i Skövde flytta in i nya lokaler. Västra Götalandsregionen investerar 246 miljoner kronor i en helt ny huskropp på 8000 kvadratmeter och där specialisttandvården får "bo" på plan tre och disponera omkring 2000 kvadratmeter yta.

— Framför allt får vi mer ändamålsenliga lokaler, säger Stig-Olov Tingbratt, (C), ordförande i tandvårdsstyrelsen. Specialisttandvården är idag trångbodd. Den ligger i två plan och det är svårarbetat för personalen och svårtillgängligt för patienterna. Nu samlar vi klinikerna som finns på olika ställen i sjukhuset till en plats i ett plan. Lokalerna blir dessutom tillgänglighetsanpassade.

Kjell Einarsson är inte främmande för att beteckna projektet unikt, det största som hänt sedan Folktandvården blev en egen organisation 2007.

— Det är rätt sällan vi får bygga en klinik från början. I vårt fall var det synnerligen nödvändigt. Vi är svältfödda på bra lokaler. Dessutom görs det gemensamt med Skaraborgs sjukhus, säger han.

Annons

Inom sjukvården har det kommit mer avancerad teknik som kräver att operationssalar till exempel måste vara större. Den utvecklingen kan man inte se på samma sätt inom tandvården.

— Tandvård är rätt mycket materialsport. Hur det än är sitter patienten i sin tandläkarstol och det är ganska mycket som vanligt.

Men nytt är alltid dyrare än gammalt. Därför gäller det att få ner kostnaderna och utnyttja de 18 behandlingsrummen maximalt. Tandläkarna har inte egna behandlingsrum och två tandläkare får samsas i varje kontorsrum.

— Medarbetarna är positiva till det, säger Kjell Einarsson.

Att tandvården satsar i Skövde är viktiga signaler till yrkeskåren. Specialisttandläkare är ett bristyrke och Kjell Einarsson tror att det blir lättare att rekrytera med nya, fina lokaler.

Verksamheten har omkring 60 anställda. Varje år tar man emot 5 000 remisser och har 14 800 patientbesök.

Specialisttandvården utför käkkirurgi, tandregleringar, avancerade rotfyllningar, protetik och åtgärdar tandlossningsproblem. Där finns också specialisttandvård för barn.