Att alla fastigheter ska ha fungerande avlopp är reglerat i lag. I Skaraborg är det MÖS som har ansvaret att lagkravet efterlevs i de fem medlemskommunerna. För att ha kollen görs årligen en inventering i ett utvalt och geografiskt begränsat område. Nästa år har turen kommit till ett antal hundra fastigheter belägna mellan Väring och Tidan.

– Vi går igenom registret och plockar ut alla aktuella adresser. Alla fastigheter som har ett godkänt avlopp läggs därefter åt sidan, medan de övriga fastighetsägarna får ett brev skickat till sig och blir ombedda att redogöra för hur avloppssystemet på fastigheten ser ut, berättar Elin Fredriksson kommunikatör på MÖS.

I och med att brevet skickas ut har man gjort en inventering, vilket innebär en kostnad för fastighetsägaren på 1000 kronor. Det går dock att undvika den avgiften berättar Fredriksson.

Annons

– Om man redan nu vet med sig att avloppet är uttjänt kan man nämligen lämna in en ansökan om att göra en ny anläggning och därmed slippa betala den summan, för så fort vi skickat ut brevet så måste man också betala avgiften. Helst ska man alltså vara proaktiv, det tjänar man på, påpekar Elin Fredriksson.

Brevet om inventeringen i det aktuella området kommer att gå ut framåt februari-mars 2018. Därmed finns fortfarande gott om tid kvar för den som vill höra av sig till MÖS. Anmälan görs antingen via telefon, men även via MÖS hemsida på nätet. Inspektionen av avloppsanläggningarna sker därefter under 2019.

– Det första brevet om inventeringen brukar filtrera bort ganska många. Vi skickar runt 600 brev. Runt hälften av dem försvinner på en gång då många tar ett aktivt beslut och anmäler behov av att nyanlägga ett avlopp.

– Nu tänker vi ge fastighetsägarna möjlighet att förekomma brevet och göra en anmälan redan innan det skickas ut, så att de i alla fall slipper den avgiften, säger Elin Fredriksson.

Fotnot: För den som vill veta mer om hur MÖS jobbar med avloppsinventeringen och vilka ytterligare avgifter det handlar om beroende på vad som behöver göras, finns information att få på myndighetens hemsida www.miljoskaraborg.se.