Arkeologerna fortsätter att hitta spännande fynd vid utgrävningsplatsen öster om klosterkyrkan i Varnhem. Nyligen genomfördes en undersökning med georadar och resultatet lät inte vänta på sig.

— När vi grävde i somras hittade vi antydningar till ett hus och vad vi trodde var västra sidan av det. Nu kunde vi se hela huset. Den östra väggen som tidigare saknades framträdde ganska tydligt, berättar Tony Axelsson.

Georadarn visar att husets yttermått är omkring 25-30 meter långt och 8-10 meter brett. Väggarna består av dubbla stolprader, en byggnadsteknik som användes för att ge större boyta då de tillät att man kunde ta bort takbärande stolpar. Tekniken kom från Danmark.

Annons

— Det passar väl in i vad vi tidigare hittat i Varnhem och pekar på att huset sannolikt är byggt på 900-talet, konstaterar Tony Axelsson.

— Men, fortsätter han, för att vara säkra måste vi gräva.

Och det finns det förhoppningar om. Men då måste ett antal saker klaffa, till exempel ska det finnas utrymme för projektet i arkeologernas arbetsscheman.

— I så fall blir det tidigast sommaren 2017, säger Tony Axelsson, som redan om några veckor kan vara tillbaka i Varnhem för att göra ytterligare undersökningarna med georadarn.

Då ska han leta efter gravar närmare lämningarna av den gamla kyrkan. Det hanns inte med sist.

— För att göra en undersökning med georadar måste man först positionsbestämma körningen. Vid inmätning används ofta gps, men det fungerar inte i Varnhem. I stället får vi använda totalstation som är ett slags laserinstrument, men det förutsätter fri sikt mellan georadarlådan och instrumentet. Eftersom det finns flera träd i Varnhem tog det hela längre tid, förklarar Tony Axelsson.

Av det område som arkeologerna hoppats undersöka är 50 kvadratmeter kvar.

— Vi vill undersöka om det är möjligt att leta efter gravar och skelett med georadarn. Det finns studie på det, men inga som gjorts med sådana här markförhållanden, förklarar Tony Axelsson, som ändå är nöjd med arbetet i Varnhem.