Endast 50 röstberättigade medlemmar deltog på stämman, det motsvarar 4 procent, varav de flesta var pensionärer. Mötet hölls i Broddetorps skola, ”avsides” för de flesta medlemmar. Först på stämman erhölls mer detaljerad information om investering och intäkter/kostnader.

Relaterat: Klart: Här byggs solenergiparken

Vallebygdens Energi är det minsta elnätsföretaget i Skaraborg och ett av Sveriges minsta. Det innebär många utmaningar, inte minst att det är dyrt att vara kund - och dyrare blir det, ökade kostnader för solparken blir ”lök på laxen”.

En solenergipark med kapacitet 1 MW och elproduktion 0.95 GWh första året. Till en budgeterad kostnad på 6.3 miljoner kronor, och efter avdrag för investeringsstödet ”bara” 5.1 miljoner kronor. Det är långt under vad branschen i övrigt anser att man kan bygga en solpark av denna storlek för. Det skulle vara ett Svenskt rekord, för att inte säga världsrekord. Vågar man tro på det?

Det finns ingen ekonomisk vinst i projektet – det handlar om ”Ebberöds Bank” med en ”Gökunge i boet” för lång tid framåt som Föreningen ekonomiskt får lida för. Vad som förvånar är att solenergiparken inte ska byggas och drivas som en egen juridisk enhet som tidigare utlovats, utan nu plötsligt ingå i Vallebygdens Energi Ekonomisk Förening. Varför denna radikala förändring med de tekniska och ekonomiska risker för Föreningen och dess 1300 medlemmar det innebär?

Annons

Relaterat: Förköp av el ska finansiera ny solpark

I investeringskalkylen (vilken för övrigt är 3 miljoner kronor lägre än vad som angavs i ansökan om Investeringsbidrag i september 2017) ingår nu inga kostnader för projektering och projektledning, egna arbeten för t ex elarbeten och en orimligt låg kostnad för montage (50 000 kronor). Posten ”Oförutsett”, ofta 10 – 20 procent för ”Nya Projekt”, finns heller inte medtaget.

”Vinsten” med projektet motiveras med att man får en lägre kostnad för inköp av el för att delvis kompensera för förluster i sitt elnät. Detta ”delvis” blir dock mindre än vad man tror, elproduktion på sommarhalvåret när behovet är störst på vintern är ett problem som man delar med alla solenergianläggningar i Sverige. Och ”vinsten” innebär bara att förlusten blir något mindre.

Relaterat: Vallebygdens Energi vill bygga solpark

Kalkylen med årliga intäkter och kostnader är alldeles för optimistisk. En kalkylränta på 0 procent. En låneränta på 2.5 procent, ett lån som för övrigt måste tas med elnätet som säkerhet eftersom banker inte godtar solparken själv som säkerhet. Ett antaget elcertifikatspris på 10 öre/kWh under 15 år, när branschen tror att om två år kommer priset att minska ner till ett par ören, t o m ännu lägre, när de väldiga miljardinvesteringarna i de vindkraftsparker som nu byggs i Norrland börjar producera el.

Man frågar sig : Varför satsar inte elnätsföretagen i närområdet - Skara, Skövde, Götene, Kvänum, Sjogerstad, Lidköping, Falköping, etc på storskalig solenergi? Eller andra elnätsföretag av liknande storlek i Sverige? Är det möjligt att bara Vallebygdens Energi hittat ett ”guldkorn”?

Har man inget lärt av tidigare ”Miljöprojekt” i Vallebygden?

Vindkraftsprojektet (nedlagt): Pengarna tog slut innan utredningsarbetet var klart. Det fanns en felaktig ekonomisk kalkyl på hemsidan i flera år, med ”nollränta” på lånet, underskattade kostnader för 2.5 MW vindkraftverk, mm.

VA-näten : Är underfinansierade enligt information på senaste årsstämman.

Solenergiparksprojektet : Första ”bakslaget” har redan inträffat - montage av solpanelerna får inte ske med pålning (man driver ner stålrör av ca 2 meters längd i lös jordbruksmark) vilket är den vanligaste och mest kostnads- och teknikeffektiva metoden.

Rolf Johansson

Medlem i Vallebygdens Energi Ekonomisk Förening

Fotnot: Styrelseordföranden i Vallebygdens energi Ola Karlsson har tagit del av insändaren ovan, men avböjer att svara eller kommentera den.

El