Det var med stor behållning vi tog del av er replik. Särskilt underhållande är att ni tycker att vi framför ett ”vulgärt påstående” när vi påtalar det faktum att kommunens investeringar riskeras när hotellet inte lever upp till sina åtaganden. Detta är så uppenbart att det rimligtvis inte kan ifrågasättas. Sanningen kan för all del vara vulgär, det gör den dock icke desto mindre sann.

Relaterat: Svarar oppositionen om Billingen: ”Vulgärt påstående”

De moderata företrädarna gör nu också en stor poäng av att de ”förhindrat” tillskapandet av ett asylboende på berget och upprepar sina närmast löjeväckande, om än nu något mildrade, påståenden om att vi på något sätt skulle varit drivande i en sådan process. Då budskapet tycks vara svårbegripligt upprepar vi därför på enklast möjliga vis och hoppas att det denna gång möjligtvis når fram: det är Migrationsverket som beslutar om asylboenden, inte kommunpolitiker. Att moderaterna sedan väljer att använda människor på flykt ifrån krig och konflikter som ett slagträ i en lokalpolitisk debatt är alltså inte endast djupt cyniskt utan också fel i sak.

Dessutom är detta något som vi vid många tillfällen fått höra inte var det viktigaste för projektets lanserande. Det var utvecklingen av ”destinationen” och de enorma inkomster detta skulle medföra som var tyngst vägande. Nu har vi alltså ytterligare en fråga i härvan kring Billingeprojektet där moderaterna anpassat sina åsikter utefter det rådande läget.

Annons

De svarar inte heller nu på de frågor vi nu för tredje gången ställer:

2017 var hotellets renovering och utbyggnad central för ett lyckat projekt, nu är projektet ”inte avhängigt hotellet”. Vilken version är det som Skövdeborna ska tro på?

Hur ska alliansen kompensera för alla de inkomster som skulle genereras?

Dessvärre driver moderaterna i Skövde nu en oseriös och oärlig debatt där man försöker föra läsarna bakom ljuset och vägrar stå till svars. Vår uppmaning till er är ännu en gång att konstatera fakta och inse att ni hade fel, om inte annat så för att respektera dem som står för notan.

Johan Ask (S)

Janette Leinonen (MP)

Gabryjel Blom (V)

Relaterat: Skövde kommun kan stämma Host Billingehus
Relaterat: Förre vd:n ger nu sin syn på Billingehusaffären: ”Det var aldrig tal om annat än stor kongresshall
Relaterat: Insändare: Verkligheten om Billingehus har kommit i kapp
Relaterat: Samtliga partier är överens: Avtalet med Billingehus ska sägas upp