Socialdemokraternas Alex Bergström reagerar på beskedet att de borgerliga partierna och Miljöpartiet meddelat att de fortsätter styra Västra Götalandsregionen, trots att de förlorat sin majoritet.

– De har långtifrån majoritet i regionfullmäktige och inte heller i regionstyrelsen. Att säga att vi fortsätter som om ingenting har hänt tyder på viss makthunger, säger Alex Bergström, som är regionråd i opposition.

Om de tre oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstar på samma förslag vinner det över det grönblå minoritetsstyret.

– Det är en av anledningarna till att det vore bra om Grönblå samverkan hade haft dialog innan man skickat ut ett pressmeddelande om att de bildar ett styre. Nu kan vi konstatera att de väljer att styra i minoritet, men de talar inte om hur de ska styra. I det dagliga politiska hantverket krävs det rätt många beslut i nämnder och styrelser, säger Alex Bergström.

Samtidigt uttrycker Alex Bergström att han inte tror att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ansluter sig till samma förslag då han menar att de två partierna står långt ifrån varandra politiskt och ideologiskt. Däremot har det ofta hänt historiskt att Vänsterpartiet stött förslag från Socialdemokraterna.

Förhållandet att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tillsammans kan vinna över minoritetsstyret gäller även regionfullmäktiges beslut om budgeten. Men som det ser ut nu kommer oppositionspartierna att lägga separata budgetförslag.

Annons

– Vi lägger eget budgetförslag som det ser ut idag, säger Alex Bergström.

– Vi har inte hunnit snacka färdigt, men jag skulle tro det, säger Eva Olofsson (V), regionråd för Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna har tidigare öppnat för att rösta på en socialdemokratisk budget om man i den får större genomslag för sina fyra viktigaste frågor än i den grönblå budgeten. Men enbart Sverigedemokraterna och Socialdemokraternas mandat räcker inte för att fälla en grönblå budget.

Och Socialdemokraterna har kategoriskt avvisat att förhandla med eller anpassa sig för Sverigedemokraterna.

Var det nya fjärde oppositionspartiet Demokraterna lägger sina röster har inte lika stor betydelse, då partiet endast har fem mandat.

När Socialdemokraterna styrde Västra Götalandsregionen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet mellan 2010 och 2014 var det också i minoritet.

– Men vi hade majoritet i nämnder och styrelser. Nu finns en risk att de förlorar i varje ärende, det är en tuff situation, säger Alex Bergström.

Ulrika Frick (MP) i Grönblå samverkan har uttryckt att man kommer att behöva söka stöd för att få igenom sina frågor i regionfullmäktige.

– Det är bra, men de kunde gjort det innan de skickar ut ett pressmeddelande. Det här kommer att kräva blocköverskridande lösningar, säger Alex Bergström.

Alex Bergström menar att en bättre lösning för att ta sig an sjukvårdens utmaningar hade varit ett majoritetsstyre med en socialdemokrat som regionstyrelsens ordförande. Partiet har bjudit in Centerpartiet och Liberalerna till samtal kring en sådan lösning.

– Det fanns inte intresse för att ta den diskussionen, konstaterar Alex Bergström.