En mild vinter och en blöt vår och sommar har inneburit nästan perfekta förhållanden för åkersnigeln. Nu hotar snigeln höstens rapsskörd.

— I år är det ovanligt mycket sniglar, säger Ulf Axelson, projektledare för fältförsök, forskning och utveckling hos Hushållningssällskapet.

Ulf är bosatt i Vilske-Kleva och har sedan 2010 gjort mätningar på åkrar för att se antalet sniglar i förfrukten hos raps. Under 2013-2014 finansierades forskningen av Jordbruksverket och Stiftelsen för lantbruksforskning för att ta fram en prognosmodell för åkersniglar. I år har han inte fått något ekonomiskt stöd, men har gjort mätningar på egen hand.

— Det är inte bra när beståndet tunnas ut. Det är framtaget att 50 plantor per kvadratmeter är optimalt och annars blir det så klart sämre skörd.

Annons

För att mäta hur stort antalet sniglar som finns på en åker är lägger han ut flera träplattor om 25x25 centimeter. Under lägger han hönsfoder eller frukt som bete. Fällan kollas morgonen efter.

— Hittar du en snigel per fälla och dag i förfrukten har vi räknat ut att det blir ungefär ett 50 procentigt bortfall av rapsen.

Sniglarna kan alltså få stora konsekvenser och han uppmanar alla med raps att kolla efter sniglar redan i förfrukten. Det går att använda samma metod som han själv gör.

— Kolla två till tre gånger under en veckas tid. Jag är helt säker på att det blir massor av sniglar.

Alla åkrar med sniglar bör bearbetas med bekämpningsmedel.

— Det är noga att ha koll hela tiden, du kan behöva använda bekämpningsmedel flera gånger.

Ulf Axelson sköter själv om sina egna åkrar och tipsar om att undvika plöjningsfritt, att kolla förfrukten flera gånger och använda bekämpningsmedel på markytan.