Än så länge pumpar och går vattenreningsverket och producerar tusentals liter livsviktigt läkemedel till patienterna varje dag.

-Verket är byggt här på sjukhuset och är en mycket fin konstruktion. Det har verkligen tjänat sitt syfte väl, säger Lars Nilsson, enhetschef.

På mottagningen är det tyst och stilla och patienterna som är där på besök för att få dialys ligger i sängar eller sitter i stolar under de timmar som behandlingen pågår.

Bara några meter bort är kontrasten fullständig.


Foto: Bild och Media

När dörren till rummet öppnas slår bullret emot. Två blänkande reservtankar i silvermetall samsas om utrymmet med rör och avläsningsapparatur. Vattenreningsverket är en livsviktig del av dialysverksamheten, eftersom vattnet är patienternas läkemedel.

- Det som kommer ut härifrån är ultrarent, vilket det också måste vara. Vattnet blandas sedan med en saltlösning innan det används för dialys, berättar sjuksköterskan Annelie Lideskär, som har till uppgift att övervaka reningsverket tillsammans med, bland andra, sjuksköterskan Karin Samuelsson och undersköterskan Anna Laurén i ett pressmeddelande.

Tryck och temperatur läses av varje morgon och vattnet ska under natten ha hållit 85 grader för att ta död på alla bakterier. Med tanke på att det genomförs 150 dialysbehandlingar varje vecka vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och att det vid varje behandling används cirka 125 liter vätska, så förstår alla att anläggningen har en betydelse som inte går att överskatta.

Annons

Har det aldrig varit några problem med anläggningen under åren?

-Inte med kvalitén i alla fall. Däremot läckte det ned vatten till avdelningen under oss vid ett tillfälle, annars har allt fungerat utmärkt, säger Annelie Lideskär.

Men allt har sin tid och trotjänaren kommer att ersättas. Frågan är bara när.

Lars Nilsson förklarar att man bedriver produktionen med tillstånd av Läkemedelsverket och i nära samarbete med SkaS enhet för medicinsk teknik och Västfastigheter.

-Det finns en plan för att säkra driften över tid och vi kommer att flytta till nya lokaler i framtiden. Det kommer att fungera bra. Däremot går det inte att flytta med den här fina konstruktionen, då får den lämna plats för en ny, säger Lars Nilsson.

Fakta: Dialys

Dialys är en teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska. Dialysmaskinen..

Fakta: Dialys

Dialys är en teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska. Dialysmaskinen pumpar blodet genom ett dialysfilter. Filtret innehåller ett stort antal mycket tunna rör som blodet pumpas igenom. I motsatt riktning pumpas dialysvätska mellan rören. Det finns små hål, porer, i rören. Restprodukterna flyttar sig igenom de små hålen till dialysvätskan och avlägsnas på så sätt ur blodet. Viktiga och nyttiga ämnen som kroppen behöver stannar däremot kvar. Dialysvätskan tar också hand om det överskott av syror som dagligen bildas i kroppen. Dialysmaskinen avlägsnar också överflödigt vatten.