Bristerna som Länsstyrelsen uppmärksammat rör bland annat transporttider som överträtts och om fåglar som saknat mat och vatten under transporten.

Normalt menar hönsslakteriet, som är ett av totalt två i landet, att det får transportera hönor i högst 12 timmar utan mat och vatten. Men det som ställt till det enligt dem är att flera fordon har gått sönder och det har påverkat transporttider och lett till att hönorna varit utan mat och vatten i de timmar som transporten överskridit tiden. Vid något tillfälle har det handlat om transporttider upp till 17 timmar uppger de själva.

Redan i slutet av juni i år stoppades även all slakt på Håkantorps slakteri i ett par dagar - då av Livsmedelsverket. De menade att slakteriets planering inte stämt med vilka tider slakten av värphöns i realiteten skett, vilket blivit en arbetsmiljöfråga för myndighetens veterinärer, som fått jobba mycket övertid.

Personal på Livsmedelsverket hade då också noterat brister i djuromsorgen vid Håkantorps slakteri.

Annons

— Det finns begränsningar för hur länge djur får transporteras och stå uppstallade utan foder och vatten. De här tiderna har överskridits, sa Karin Cerenius då.

Livsmedelsverket förde vidare uppgifterna till länsstyrelsen som nu alltså stoppat all transport och slakt på Håkantorps slakteri.

Slakteriet kommenterar förbudet via sin konsult Mikael Robertsson.

— Allt beror på fel på transportfordon vid två eller tre tillfällen. Det har aldrig hänt tidigare. Men de har nu löst rutiner för hur man ska kunna ge hönsen mat och vatten om bilarna skulle gå sönder, men det ska så klart inte ske, säger han.

Slakteriet har tre veckor på sig att svara och den sista planerade slakten den här månaden avslutades i dagarna.

Planen var att nästa slakttillfälle skulle ske i början av augusti, men det tror Mikael Robertsson inte kommer att ske oavsett om Länsstyrelsen godkänner de åtgärder som slakteriet redovisar eller inte. Han tror att det kommer vara svårt eftersom veterinärerna då ska ha semester. Tidigast i slutet på augusti tror han att slakten kan vara igång igen.

— De som drabbas mest är ju bönderna. Håkantorp slakteri har rätt att slakta 30 000 höns om dagen, säger Mikael Robertsson.

Risken finns att hönor kommer att behöva förverkas på annat sätt eftersom inget slakteri kan ta emot dem.

— Det blir ett riktigt matsvinn, avslutar han.