Den borgerliga alliansen i Skövde kommer att ha ett fortsatt fokus på Skövdes utveckling under den kommande mandatperioden. Här nedan följer några områden som det kommer att läggas speciellt mycket uppmärksamhet på.

LÄS MER: Alliansen fortsätter styra Skövde

Fler bostäder

– Vi måste fortsätta planera för en bostadsproduktion, vi måste attrahera dem som vill bygga bostäder att göra det i Skövde, så de är med och utvecklar Skövde vidare, säger Jonsson.

Mer satsning på kommunens ytterområden

– Vi har fantastiskt fina boendemöjligheter runt om i kommunen, nu har vi sagt att vi måste ta fram en utvecklingsplan för varje område, så vi kan stärka dem med en högre attraktivitet så vi får fler att flytta dit, så att vi använder alla våra tillgångar i kommunen.

– Vi har redan börjat med detaljplaner för Stöpen och Timmersdala. Vi måste både höja attraktiviteten och tillgången på bostäder. Infrastrukturen finns redan, i form av skolor, förskolor, affärer och kollektivtrafik. Det finns redan mycket uppbyggt som vi nu ska se till att fylla innan vi bygger nytt på andra ställen.

Skapa nya arbetstillfällen

Annons

– Där vi har tre tydliga ben. Besöksnäringen är världens snabbast växande bransch, där det skapas väldigt många nya arbetstillfällen. Den sektorn vill vi fortsätta jobba med för Skövde.

– Gothia Science Park och Högskolan. Vi vill se högskolan fördubblas och vi vill att GSP går från 2000 till 3000 anställda.

– Framtidens industri, där vi har Volvobolagen och högskolan som jobbar ihop för att stärka industrins framtid och därmed skapandet av framtida jobb. Det här är för oss tre väldigt viktiga byggstenar för att skapa nya arbetstillfällen.

Omställningen av olika områden i Skövde

– Norrmalm håller vi på med och Mariesjö står på tur. Det är en stor strukturell förändring som ska göras i Skövde. Sen ska vi också skapa ett attraktivt Skövde, där en fin stadskärna ska vara Skövdebornas förlängda vardagsrum.

Hur blir det med flytten av Södermalms IP?

– Det är än så länge ett löfte från Moderaterna som vi lade fram i syfte att stärka Lillegården som idrottscentrum. Det är en fråga vi kommer att ta med i det gemensamma arbetet, sen får vi se om vi får stöd för den, säger Katarina Jonsson.

Inom samtliga sektorer är det mycket fokus på de unga konstaterar Jonsson och understryker att det är en viktig strategi.

– Om inte vi får unga människor att vilja bo i Skövde så kommer vi att få problem i framtiden, därför syftar väldigt mycket av det vi gör till att attrahera unga människor att välja Skövde.

– Jag vidhåller att en ung person som väljer att bosätta sig, stanna kvar i eller komma tillbaka till Skövde, är en satsning på äldreomsorg. För vi vet att de kommuner som inte får sina unga att välja sin kommun kommer att få stora problem med arbetskraft och att få folk i arbete, säger Katarina Jonsson.